Blog


foto_pompoen.jpg
Wat lachgas en herindeling met elkaar te maken hebben In de vakantieperiode hebben we als liberaal LVC schriftelijke vragen gesteld aan het College over het gebruik van lachgas en de overlast daarvan.…
Nieuwe_gemeente_1.png
Gewoon om hulp vragen…helpt ! Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik, net als alle andere fractievoorzitters, in gesprek mocht met de commissaris van de Koning, dhr. Van De Donk. Ik heb hem…
plaatje_landschapspark.jpg
Heiavond Een paar weken terug zijn we als raadsleden voor een avondje de hei op gegaan. Dat avondje was in het klooster van St Agatha alwaar we de avond begonnen met een uurtje speeddaten met inwoners…
foto_Land_van_Cuijk.jpg
Weer een stap verder in proces Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis Afgelopen raadsvergadering spande het er nog even om. Een paar partijen wilden behalve de ingezette weg (Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis) óók CGM…
5b49a0e5e70cb9670d28603d03d03764_400x400.png
Het eerste overleg met ook raadsleden uit Boxmeer en St Anthonis is reeds achter de rug. Altijd plezierig om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Zij moeten zich vaak over dezelfde zaken buigen als wij in…
gemeenteraadcuijk.jpg
Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 februari j.l. hebben we als Liberaal LVC drie moties ingediend. Bij een motie zetten we in de regel het College aan het werk, geven we een opdracht mee. Het…
papier.jpg
6,3 miljoen voor Cuijk? De rechter heeft bepaald dat een ontwikkelaar dit bedrag aan Cuijk moet betalen voor de grond die hij zou gaan ontwikkelen. Het betreft De Dommelsvoort waar een vakantie/…
IMG-20181113-WA0005.jpg
Begroting en schouwburg Teveel structurele uitgaven noopten ons tot de OZB-verhoging waarover ik in de vorige Schakel al schreef. Daar wordt niemand blij van! Als het lukt om alle ambtenaren van…
Hybride_fietsen_Urban_hybride_2.png
Idee voor fietsnetwerk: Marcel Koot, inwoner van Cuijk, heeft het idee om een fietsvriendelijker fietsnetwerk te gaan maken. De verbindingen vanuit de wijken van Cuijk naar het centrum, maar ook…
iStock-502733644.jpg
Begrotingsproblemen Laat ik maar met de deur in huis vallen door u een paar feiten mee te geven. Bij ongewijzigd beleid heeft Cuijk de begroting niet duurzaam op orde. Dan zouden we bijvoorbeeld in…
Energie_Lamp_001.jpg
Wellicht heeft u het al via een van de mediakanalen meegekregen dat raadslid Hennie Bongers uit Grave zich aangesloten heeft bij Liberaal LVC. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. De afdeling die…
zonnenpark3.png
Zonneparken en windmolens: Het is nu bekend hoeveel energie we in de gemeente Cuijk gebruiken, weliswaar gebaseerd op cijfers van 2015. Dat is 3965 Terra Joule. En dat wordt gebruikt door onze huizen,…
zwerfafval.jpg
In verband met de vakantieperiode stond het openbare bestuur en dus de politiek de afgelopen weken op een laag pitje. Dat wil niet zeggen dat ik persoonlijk zonder werk zat. Integendeel zelfs. Mij…
image-4861057-2.jpg
Wat een heet zomerreces in gemeente Cuijk. Ging mijn vorige BLOG nog over wateroverlast, nu is er een watertekort! Wat een dynamiek in ons gebied. Zwerfafval: Aan het College van B&W is gevraagd om…
gaspit_7.jpg
De gemeente draait weer op volle toeren. Bij het uitkomen van deze kolom zijn er alweer drie raadsvergaderingen geweest met daarin ook ruimtelijke zaken. Deze keer werd er vaak over duurzaamheid…
omgevingsalert.jpg
Wilt u een bericht ontvangen als er bij u in de omgeving een vergunningsaanvraag is ingediend of wanneer er besluiten zijn genomen over uw leefomgeving? Download dan de app OmgevingsAlert. De app…
lijst9.jpg
De bouw van huizen bij De Aalsvoorten gaat door. Dat is ook prima. Het is belangrijk dat er voldoende, maar liefst ook voldoende verschillende woningen (denk aan starters-, en seniorenwoningen) in ons…
worst.jpg
Oei, een maand voor de verkiezingen presenteert een politieke partij een plan om een topsportaccommodatie op het Homburgterrein te realiseren: honkbal-, kunstgras- en voetbalvelden, topsporthal en een…
AED.jpg
Zoals u weet hebben wij het Cuijkse College vragen gesteld over aanschaf en onderhoud van AED’s nadat tijdens een dorpsraadvergadering in Haps bleek dat er gewoon geen centen voor waren. Het College…
auckland_tafel_maxfurn_rond_eiken_1.jpg
Na weken van rust gaan we de (politieke) boel weer oppakken. De eerste vergaderingen lijken nog niet verontrustend te zijn met agendapunten als: beheerplan gebouwen Cuijk, verordening…
lvc_tekening.jpg
Ik kwam een tijdje terug een oud klasgenootje tegen. Ze woont tegenwoordig in Mill en we waren aan het kletsen over vroeger en nu. Natuurlijk kwam de vraag wat we tegenwoordig deden en op mijn…
hond.jpg
U zult het vast al meegekregen hebben: de voorgestelde verhuizing van de politiehondenvereniging naar De St. Hubertseweg gaat voorlopig niet door. Het terrein dat daarvoor bedoeld was, krijgt niet de…
landschap.jpg
Brabants Landschap beschermt en beheert de Brabantse natuur. Hartstikke goed natuurlijk. Om dit te realiseren koopt zij ook natuurgebieden aan en probeert zij natuurgebieden met elkaar te verbinden.…
3e1ee7a98c921404b74520c3aff6cc12.jpg
De eerste algemene ledenvergadering van Liberaal LvC is in goede orde verlopen. We hebben nu reeds bijna 50 leden in mogen schrijven. Dat mensen daadwerkelijk die stap zetten is heel bijzonder. Met…
bezoek.jpg
Het is erg rustig in het politieke landschap. Vandaar dat u in de vorige Schakel mogelijk mijn Blog miste. Het is gewoon even niet zo spannend. Begin juli staat de kadernota op de agenda. Dan volgen…
folder.jpg
Openbaarheid van bestuur=een algemeen rechtsbeginsel waar uit voortvloeit dat de burger het recht heeft te weten welke informatie er bij de overheid berust. Tot mijn grote verbazing kregen wij twee…
starters.jpg
Tijdens de laatste raadsvergadering, vlak voor de zomervakantie, werd ons initiatief om een betere dienstverlening richting inwoners te bewerkstelligen unaniem omarmd. Nu worden indieners van…
lvc_tekening.jpg
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik zo’n 25 jaar geleden geen vertrouwen had in de op handen zijnde herindeling. Mijn mening was destijds voornamelijk gebaseerd op emotie. Ik was bang dat ons…
fixi.jpg
Gemeente Cuijk heeft tijdens een bijzondere raadsvergadering besloten om in te stemmen met een herindeling van 5 gemeenten waarbij ook de kernendemocratie ( in dorpen en wijken een soort van…
duurzaam.jpg
Kunt u het zich voorstellen…plas 8 van de Kraaijenbergse Plassen helemaal vol zonnepanelen? U kunt het geloven of niet, maar het is echt al in het gemeentehuis besproken. Niet met de gemeenteraad,…
Bungelaar.jpg
Het proces rond De Bungelaar in Beers begint een regelrechte soap te worden. Zoals ik u in de voorlaatste Blog meldde was er een meerderheid om De Bungelaar (geschatte waarde volgens taxateur 750.000…
f5cd46fd796b501d7f365abd0160c756.jpg
De titel van deze Blog heb ik ‘van alles wat’ gegeven omdat ik uiteenlopende informatie voor u heb. Ik houd het kort, anders heb ik aan één Schakel niet genoeg. Bovendien vind ik het prettig als u mij…
3e1ee7a98c921404b74520c3aff6cc12.jpg
Liberaal LvC streeft naar een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en hun verantwoordelijkheden kennen. Liberaal LvC wil alleen overheidsbemoeienis waar het van toegevoegde waarde is en wil zo…