Annoesjka Wintjes: Granuliet

In de Kraaijenbergse plassen Granuliet?

 

Vanaf 2012 is er granuliet gestort in de onderste lagen van de Kraaijenbergse Plassen. In die tijd is de overheid daarmee akkoord gegaan. Nu zijn er geluiden dat de stof die granuliet verbindt (polyacrylamide) op lange termijn kan afbreken tot een schadelijke stof. En dat is natuurlijk zorgelijk voor onze plassen, voor de natuur en de gebruikers van de plas. Er zijn door de gemeenteraad vragen hierover gesteld aan het college. Vooruitlopend op de vragen die nog beantwoord moeten worden, denken we als Liberaal LVC dat het in ieder geval belangrijk is om de kwaliteit van het water en de bodem te blijven monitoren.