Annoesjka Wintjes: Land van Cuijk

Verder in proces Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis Afgelopen raadsvergadering spande het er nog even om. Een paar partijen wilden behalve de al gekozen weg (Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis) óók CGM (Cuijk-Grave-Mill) verder onderzoeken. Dat vond de meerderheid van de gemeenteraad niet gepast richting Boxmeer en St. Anthonis, omdat deze gemeenten wél samen willen werken, ook met 5 gemeenten. Een weliswaar minimale meerderheid van Mill en Grave wil namelijk géén herindeling met 5 gemeenten in het Land van Cuijk of zelfs zelfstandig blijven. Het is te hopen dat ze in de loop van het proces zich alsnog aansluiten, want wat ons betreft staat de deur open. 

 

Onderhoud openbare buitenruimte: De gemeente heeft zeer planmatig gewerkt aan de beheerplannen voor openbare verlichting, speelplekken, groen en civiele kunstwerken. De verlichting wordt steeds duurzamer. Er komen grotere speelplekkken en de kleinere plekjes verdwijnen steeds meer, maar alles gaat in overleg met inwoners. Voor het groen verandert er niet veel, evenals voor de civiele objecten. Ook de monumentale kunstwerken worden door de gemeente beheerd, maar als bewoners of organisaties dat willen doen, staat de gemeente daar in principe voor open.

 

Regionale samenwerking voor een betere leefomgeving.  De gemeente werkt ook in een grotere regio samen met 19 gemeenten en twee waterschappen aan onderwerpen die de gemeente niet alleen kan doen. Denk dan aan het stimuleren van de economie, de klimaatopgave, de arbeidsmarkt etc. Dat samenwerkingsverband heet Regio Noord-Oost Brabant (NOB). Voor economische ontwikkeling is er een stichting gemaakt, genaamd Agrifoodcapital. Daar werken overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek in samen. Zo zijn er volop mogelijkheden voor startende bedrijven in de agrifoodsector.

 

Bestemmingsplan Bungelaar binnenkort ter inzage: Het bestemmingspklan Bungelaar is uitgewerkt en ligt binnenkort ter inzage. Meer informatie daarover op de gemeentesite: www.cuijk.nl

 

raadslid.annoesjkawintjes@cuijk.nl 06-11350319 www.liberaal-lvc.nl