Annoesjka Wintjes: Trots op UNESCO Maasheggen

Het Maasheggengebied, waar ook het gebied rondom de Kraaijenbergse plassen van uit maakt, heeft de status UNESCO biosphere gekregen. En dat is echt iets om trots op te zijn. Het is een bijzonder landschap. Het is het enige gebied in Nederland die deze status heeft. Het doel is om zowel de natuurwaarden als economische waarden te houden. Met deze statustoekenning wordt de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan 650 UNESCO biosfeergebieden in 120 verschillende landen. De gemeente stelt geld beschikbaar om projecten aan te jagen. Zie ook www.maasheggenunesco.com

 

Onderhoud wegen: De gemeente heeft het minimale onderhoudsniveau voor de wegen vastgesteld. Dat betekent dat we hier en daar een scheve steen en een mindere uitstraling moeten accepteren. Op deze wijze blijft het onderhoud goedkoop. Ik was er niet zo blij mee, want uiteindelijk is de levensduur van de wegen korter en daardoor zijn ze eerder aan vervanging toe, wat weer meer geld kost. Dus goedkoop wordt duurkoop. Afijn, er is wel toegezegd dat de gemeenteraad geinformeerd wordt over de kosten voor een beter onderhoud van fietspaden. Dus wie weet, komen de fietspaden er beter bij te liggen.

 

Woonprogramma: Veel aandacht ging afgelopen maand uit naar het woonprogramma van de gemeente, veel getallen en voorspellingen hoe wij nu en in de toekomst met elkaar willen wonen in Beers en in de andere dorpen. Er is een onderzoek gestart om de woonbehoefte in kaart te brengen. Sommigen van u hebben waarschijnlijk daarvoor ook een brief ontvangen met de vraag een enquête in te vullen. Met die gegevens kunnen er betereplannen gemaakt worden die aan de woonwensen voldoen. Duidelijk is dat de behoefet aan starters- en seniorenwoningen in alle dorpen groot is. Voor het college is het een uitdaging om hier goed op in te spelen. Wij als gemeenteraad houden een vinger aan de pols.

 

Werkgroep Fietsnetwerk: De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een werkgroep fietsnetwerk in te stellen. Dit naar aanleiding van een burgerinitiatief van Marcel Koot uit Cuijk. De werkgroep gaat na wat een hoofdfietsnetwerk van de dorpen en wijken naar de voorzieningen in Cuijk kan zijn, hoe het eruit kan zien, hoeveel dat kost en hoe het te financieren is. Een en ander kan mogelijk meeliften met reguliere budgetten van de gemeente. Heeft er iemand interesse om mee te doen met dit burgerinitiatief? Laat het me weten, dan breng ik u in contact met de initiatiefnemer.

 

raadslid.annoesjkawintjes@cuijk.nl 06-11350319 www.liberaal-lvc.nl