Annoesjka Wintjes: Wat doen we met de romeinen?

Wat doen we met de Romeinen?  Het College kwam met het voorstel om het Romeinse verleden te promoten. Daar hoorde een bedrag bij van €950.000 voor allerlei activiteiten. Er zou dan naar sponsoren gezocht moeten worden zodat de gemeente niet zelf het hele bedrag op hoeft te hoesten. Opzich is het nadenken over het promoten van de gemeente Cuijk wel goed. Maar dat kan volgens de gemeenteraad goedkoper met meer inzet van vrijwilligers. Daarom nemen we meer tijd om na te denken wat de publiekstrekker en de aanpak moet zijn.

 

Regenwater de tuin in. Er komen twee extra ambtenaren full-time beschikbaar om met duurzaamheid in de gemeente Cuijk aan de slag te gaan. Ook is er een subsidieregeling gestart voor het afkoppelen van regenwater, de tuin in. Dus na de ambities in de verkiezingsprogramma´s eindelijk boter bij de vis! Meer informatie hierover https://www.cuijk.nl/afkoppelsubsidie.

 

Zwembad Laco, fijne voorziening. Wat stonden er veel berichten over Laco in de krant. Het zwembad in Cuijk, is toch een belangrijke voorziening voor alle inwoners (jong en oud) in onze gemeente en ook voor Beers? Het schoolzwemmen bijvoorbeeld in onze waterrijke omgeving moet gewoon doorgaan vind ik. De meeste verenigingen die er gebruik van maken zijn uiterst tevreden. Ik zet in ieder geval in op het zo lang mogelijk openhouden van het zwembad voor iedereen voor een betaalbare prijs.

 

Dommeltsvoort, 6,5 miljoen voor Cuijk. De rechter heeft bepaald dat een ontwikkelaar dit bedrag aan Cuijk moet betalen voor de grond die hij zou gaan ontwikkelen in Dommeltsvoort. Sinds 2006 (!) bestaat er een contract om tot het waterpark Dommeltsvoort te komen. Ondertussen is de gemeente Cuijk wél de gemaakte afspraken nagekomen: o.a. verplaatsing das, aanleg brug en vaststellen bestemmingsplan. De gemeente had het gevoel aan het lijntje gehouden te worden en daarom is mede door wethouder Jilissen een procedure gestart tegen de ondernemer.

 

Kernendemocratie. De gemeente Cuijk gaat voortvarend aan de slag om met gemeente Boxmeer en Sint Antonis te gaan fuseren. Tegelijk wil ze met de dorpen invulling geven aan de zogenaamde kernendemocratie. Dat betekent bijvoorbeeld Beers, de mogelijkheid krijgt om veel meer zelf te regelen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van groen (zoals dat ook al bij de dorpsentree en het strandje gebeurt). Misschien heeft u daarvoor meer ideeën? De gemeente wil daarover met de dorpsraden in gesprek.

 

Wil je reageren?  tel 06 11350319     a.wintjes@live.nl 

Raadslid Annoesjka Wintjes.