Annoeskja Wintjes: Kernendemocratie

Enquête inwoners gemeenten land van Cuijk: Het betrekken van inwoners en onze 29 dorpen bij de nieuwe gemeente vinden wij als Liberaal Land van Cuijk belangrijk. Want de dienstverlening en de lijnen naar het college moeten wel toegankelijk blijven. Bijna 80.000 inwoners worden uitgenodigd een enquête in te vullen om hun mening en ideeën voor de nieuwe gemeente te geven. Vul deze vooral in, want het wordt een advies aan de nieuwe gemeente. Al 1000 inwoners gingen u voor.

Raadswerkgroep kernendemocratie geeft ook advies: Als raadslid praat ik samen met raadleden van Boxmeer, Mill en St Hubert mee over de nieuwe kernendemocratie, om inwoners en dorpen te betrekken bij de nieuwe gemeente. Ook de dorpsraden en platforms praten mee. We maken een advies aan de nieuwe gemeenteraad over hoe de nieuwe gemeente toegankelijk kan zijn voor inwoners en dorpen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden want andere gemeenten gingen ons voor. De nieuwe gemeenteraad in 2022 beslist zelf hoe ze met kernendemocratie willen omgaan.