Annoeskja Wintjes: Zwerfaval

Wat een heet zomerreces in gemeente Cuijk. Ging mijn vorige BLOG nog over wateroverlast, nu is er een watertekort! Wat een dynamiek in ons gebied. 

Zwerfafval

Aan het College van B&W is gevraagd om méér werk te maken van het zwerfafval door de samenwerking met de scholen op te zoeken. Alles wat we nu doen, blijkt niet voldoende. Daarom hechten we aan een project 'gedragsbeïnvloeding via de (basis)scholen'.

Financiële verantwoording gemeente 

In de gemeenteraad van juli ging het over de financiële verantwoording van allerlei onderwerpen waarmee de gemeente zich bezig houd. Dat gebeurt onder andere via de financiële kadernota 2019. Deze nota is een opmaat naar de begroting van 2019, die in november wordt behandeld. Duidelijk werd dat de begroting een hele puzzel wordt, want uit de kadernota blijkt dat de gemeente in 2019 een structureel tekort van € 2,2 miljoen heeft. Tegelijk hebben de politieke partijen veel ruimtelijke wensen voor de gemeenschap, zoals extra hondenlosloopvelden, maatregelen voor duurzaamheid en woningbouwprojecten. Een greep uit de onderwerpen die aan de orde kwamen bij het bespreken van de kadernota:

Investeren in de omgeving van de Kraaijenbergse plassen

De gemeente heeft plannen om te investeren in onder andere betere fiets- en wandelpaden rondom de Kraaiejenbergse plassen. Pas bij de begrotingsbehandeling in november maakt het College van B&W inzichtelijk hoe dit te financieren is.

Meer parkeren op de Maaskade

Alle politieke partijen waren het erover eens om meer parkeerplaatsen te creëren op het eerste deel van De Loswal in Cuijk, dat is vlakbij de schouwburg en de toekomstige bioscoop. Ook het College van B&W was het hiermee eens, de kosten zijn beperkt. Gunstig, als je vanuit Beers een bezoek aan de schouwburg of bioscoop per auto wilt brengen.

Geluidswal langs A73

Een werkgroep van bewoners uit de Heeswijkse kampen maakte in nauwe samenwerking met de gemeente een plan om de geluidswal aan de oostkant van de A73 en ten noorden van de afslag Cuijk te verhogen en te verlengen. In drie jaar wordt het plan uitgevoerd, binnen een budget wat de gemeente al jaren reserveerde. Dit betekent minder geluidsoverlast in de Heeswijkse kampen, maar ook fijner vertoeven aan de plassen. Het plan heeft geen effect op de geluidsbeleving aan de westkant (Beers en Linden) van de A73.

En dan nog het KI Terrein

Helaas gaat er een streep door woningbouw op het KI-terrein, zo stond er in de Gelderlander te lezen van 30 juli. Het past niet in de Ruimtelijke Ordenings regels van de Provincie en Gemeente. Maar waar dan wel woningen voor starters en jongeren in Beers? Het is bij de gemeenteraad bekend dat er vraag naar is, dus ik houd er als raadslid aandacht voor.

 

raadslid.annoesjkawintjes@cuijk.nl 06-11350319 www.liberaal-lvc.nl

 

Blog items