Liesbeth van Heeswijk: September 2018

Een raadszetel voor Liberaal LVC in Grave

Wellicht heeft u het al via een van de mediakanalen meegekregen dat raadslid Hennie Bongers uit Grave zich aangesloten heeft bij Liberaal LVC. Dat is natuurlijk hartstikke mooi nieuws. De afdeling die we daar hadden, was al actief, maar kende nog geen woordvoerder. Op zijn beurt krijgt Hennie Bongers er nu meteen een aantal leden bij die in de steunfractie en commissies hun steentje bij willen dragen. Ik ben blij met deze collega uit Grave. Hij is rustig, zoekt de verbinding op en wil gewoon al argumenterend tot een besluit komen. Natuurlijk hebben we goed uitgezocht of we goed bij elkaar passen. Dat is zeker het geval. We kunnen nu gebruik maken van elkaars kennis.

 

Energievisie

Maandag 17 september hebben we weer een raadsvergadering gehad. Daarin werd o.a. de energievisie aan de orde gesteld. Wij hebben natuurlijk een serieuze uitdaging. In 2045 willen we een energieneutrale samenleving hebben. Dat betekent dat 100% van het energieverbruik op een duurzame wijze opgewekt moet worden. Een hele klus natuurlijk voor de gemeente om in kaart te brengen wat en hoeveel (windmolens? zonnepanelen? bio-energie?) we nodig hebben en wat we hiervoor moeten doen. Ondertussen moeten ook de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend gevolgd worden. Zo lijkt waterstoftechnologie zijn opmars te maken. Voordeel daarbij is dat de leidingen voor aardgas daarbij gebruikt kunnen worden. In de vergadering werd geopperd om een energiehuis in Cuijk te realiseren. In zo’n gebouw zouden mensen dan hun informatie kunnen halen op het gebied van maatregelen ten behoeve van duurzaamheid. Wij waren terughoudend in dit geval. Onze argumenten: 1. Er zijn al burgerinitiatieven (Buurkracht, Cuijks Energie Collectief) waarbij deze zaken aan de orde komen 2. Een onderzoek naar, of een Energiehuis op zich, zal kosten met zich meebrengen en die kunnen wij nu niet zomaar ophoesten 3. Informatiepunten in bibliotheken of gemeentehuis zou natuurlijk ook een goede en goedkopere optie lijken. Ons grote probleem bij de energievisie was dat het enkel over Cuijk ging. Wij vinden dat een energietransitie bij uitstek geschikt is om regionaal aan te pakken. We hebben er dan ook voor gepleit om op de schaal Land van Cuijk  de speerpunten op te stellen en programma-activiteiten te formuleren. Met andere woorden: we moeten binnen een groter gebied bekijken wat mogelijk is. Misschien is er een ideale plek voor windmolens…elders dan in Cuijk. Mogelijk kunnen we wat met  waterkracht uit Grave. Waar kunnen zonnepanelen liggen zonder dat mensen zich er aan storen?  Als we de materie goed willen bekijken is zelfs Land van Cuijk nog te klein. Maar om alleen voor Cuijk te kijken wat er nodig is…is te kortzichtig. Ons amendement (wijziging in raadsvoorstel) heeft het gelukkig gehaald.

 

Begroting

12 November gaan we de begroting weer behandelen. De vraag is of we nog ruim in het jasje zitten? Als dat niet het geval is, komt het woordje ‘bezuiniging’ weer om de hoek kijken. Ik maak me dan altijd zorgen om de mooie dingen/ (sport)voorzieningen die er zijn in dorpen en wijken. Moet er weer wat geschrapt worden? Of gaan we het ergens vandaan halen? We gaan het zien.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl      T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl

Blog items