Liesbeth van Heeswijk: Oktober 2020

Romeinen en Cuijk


Er worden op zeer korte termijn nog geen beslissingen genomen over
de toeristische projecten met als thema ‘De Romeinen in Cuijk’. De
voorgestelde projecten behoeven nog wat discussie- en bedenktijd. In

het kort de zaken die het College in de openbare ruimte wil realiseren:
1. Uitbouw Maasstraat 17 met een kas (uitbreiding museum)
2. nieuwe functie Ceuclumtoren: minihotel en lunchroom met werkplekken
3. Lusthof op kade met horeca
4. Romeinse tempel in pastorietuin (bestaand plan)
5. Experience Centre


Een kleine blauwe scherf (van uniek Millifiore-glas) wordt gebruikt als inspiratiebron om alle
plannen vorm te geven. Persoonlijk denk ik dat iets vermarkten geen probleem is. Ik vraag me op hetzelfde moment wel af wat dit de gemeenschap mag kosten, wat is realistisch? Er is links en rechts bijvoorbeeld behoorlijk achterstallig onderhoud aan wegen en bermen. Heeft dat niet een hogere prioriteit? En wat te denken van de (jeugd)zorg? Oppakken gevolgen coronacrisis? U kunt dit rijtje gemakkelijk aanvullen. Of kunnen we de kosten laag genoeg houden om ondernemers te enthousiasmeren om bepaalde projecten te trekken?
Die mensen hebben het vaak in zich om met de nodige energie en creativiteit iets bijzonders
te creëren.

Ik vraag me ook af of we zoiets als een ‘experience centre’ moeten bouwen.
Volgens mij hebben we spoedig een gemeentehuis dat heel of half leeg komt te staan ! Ik
zou het mooi vinden als het bijvoorbeeld mogelijk is om met laserstralen een Romeinse brug
(of iets anders) in beeld te brengen. Dat lijkt me het onderzoeken waard, op gezette tijden
een muziekje erbij. Dat kan zomaar eens toeristen lokken…want daar was het immers
allemaal om te doen.


Straatcoaches
Afgelopen week ben ik nog naar een bijeenkomst geweest van drie straatcoaches uit Cuijk.
Ze zijn gewoon begonnen zonder eerst om subsidie te vragen. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat ondernemers enthousiast op hun plannen reageerden en ze ook in financiële zin
wilden ondersteunen. De drie jonge mannen hebben ieder een andere insteek om de
jongeren op de straat te begeleiden. De één is meer bezig om de jongeren van de straat te

houden door ze bijlessen (onderwijs) aan te bieden, een ander stimuleert ze om te sporten
en weer een ander coacht ze naar beroepen. Er is niet eerst een heel boekwerk met
richtlijnen en afspraken nodig om successen te boeken. Gewoon de mouwen opstropen,
levert meestal direct al veel op. Ik krijg altijd weer energie als ik van dergelijke initiatieven
hoor.


Het regent klachten
Ik krijg de laatste tijd veel klachten over het plateau op de St.Hubertseweg. Dit zou veel te
laag zijn, de bocht is eruit en het rijdt als een racebaan. Ik moet zeggen dat ik dezelfde
ervaring had toen ik er overheen reed. Ik heb de klachten bij de wethouder neergelegd. Hij
zou het met de ambtenaren bespreken. Ik hoop op een spoedige reactie en aanpassing van
het plateau, want zo lijkt het alleen maar geldverspilling.


Zo kreeg ik ook klachten over geluidsoverlast door de randweg. Ik kan natuurlijk niet alle
klachten meteen wegpoetsen. Maar als ik een beeld heb van wat er speelt, wat er leeft, kan
ik beter inschatten hoe ik mijn rol kan pakken.


Recycling van matrassen
Normaal wordt het College iets opgedragen via een motie. Een paar maanden geleden heb ik
de nieuwe wethouder (David Solez) tijdens een raadsvergadering gewoon gevraagd om het
recyclen van matrassen ook voor onze gemeente te organiseren. Dat was gewoon een vraag,
waarna de belofte kwam om dit z.s.m. op te pakken. Het is gelukt, in de nabije toekomst
wordt het recyclen van matrassen aangeboden. Mooi dat dit niet politiek gemaakt hoefde te
worden via een motie, compliment aan de wethouder.


Wonen in Haps
Ook over dit onderwerp krijg ik reacties in mijn mailbox. En terecht! Eind oktober wordt er
middels een zogenaamd masterplan de Hapse situatie besproken. De datum en de plek zijn
nog niet bekend vanwege de perikelen rondom Corona. Houd gemeentenieuws en deze
Schakel goed in de gaten. Omdat de datum en plek best laat bekend kunnen zijn, wil ik u
deze best mailen als u persoonlijk op de hoogte wilt zijn van deze bijeenkomst. Laat me dit
dan maar weten via onderstaand mailadres. Ik zou een beroep op u willen doen om echt uw
stem te laten horen…voor (n)u en in de toekomst.


liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl  T: 06-23411107  www.liberaal-lvc.nl