Liesbeth van Heeswijk: April 2020

Het valt niet mee om een blog over politiek te schrijven als mijn hoofd er
helemaal niet mee bezig is. Het corona-virus regeert. De crisis als gevolg van
Covid 19 raakt ieder van ons, op veler gebied. Ik maak me, net als u, vooral
zorgen over de gezondheid van ons allen. Zo heeft menigeen afscheid
moeten nemen van zijn of haar dierbare omdat er nog geen vaccin is voor

deze afschuwelijke griepvorm.
De samenleving staat op zijn kop. Er is geen bedrijvigheid, mensen kunnen elkaar niet opzoeken, er is verdriet en angst. Bedrijven kunnen hun producten of diensten niet kwijt. Wat  gaat dit op termijn betekenen?

 

Gelukkig zijn er ook originele, creatieve en zorgzame initiatieven in de samenleving. Daar moeten we kracht uit putten. Ik denk namelijk dat we een onzekere tijd tegemoet gaan waarin de zorg voor elkaar voorop moet staan om het tij te kunnen keren.

Laat dit dan het haakje zijn naar mijn (korte) politieke verhaal. Want ‘zorgen voor elkaar’ blijft wat mij betreft een van de belangrijkste uitgangspunten, juist ook binnen het politieke spectrum. Momenteel worden vergaderingen opgeschort en proberen we via skype, zoom, microsoft teams en andersoortige digitale communicatieplatforms zoveel mogelijk te bespreken. Afgelopen week (donderdag 9 april) moesten we een besluit nemen i.v.m. een deadline in het proces van herindeling.
Die bewuste morgen moest een spoedwet om digitaal besluiten te mogen nemen nog goedgekeurd worden door Eerste Kamer. Dat werd een feit en zo gebeurde het dat we als een van de eerste gemeenten van Nederland een digitaal besluit mochten nemen en wel een heel belangrijke. Unaniem hebben we het herindelingsontwerp goedgekeurd, voorwaar een belangrijke stap in het herindelingsproces.
Ik wens u allemaal veel sterkte de komende tijd. Houd moed