Liesbeth van Heeswijk: December 2019

Rotonde

 

Terwijl ik dit schrijf (11-12-2019) weet ik dat de raadsvergadering (16-12-2019) nog moet komen waarin het agendapunt ‘aanpassing toeleidingswegen Haps (rotonde)’ behandeld gaat worden. Op mijn moment van schrijven moet de beslissing dus nog genomen worden

Wij hebben in juli 2018 gevraagd om de Cuijkseweg te verbeteren en veiliger te maken voor de fietsers. Daar ligt nu een voorstel voor en dat steunen wij natuurlijk van harte. Er wordt ook een verlichtingsplan gemaakt. Dat is erg belangrijk. In feite zijn er meerdere wegen die een dergelijk verlichtingsplan behoeven. Er is een aantal redenen waarom ik tegen het bouwen van een rotonde zal stemmen. Daar ga ik u deelgenoot van maken.

 

  • Ik zie nut en noodzaak van een rotonde niet. Toen de randweg er nog niet was, zou een rotonde de verkeersstromen kunnen reguleren. Dat is nu niet meer aan de orde.
  • Daarmee wordt er dus geld over de balk gegooid. Als we de rotonde niet uitvoeren, is er een bedrag van €185.000 over en die zouden wij graag in willen zetten om de Lokkantseweg veiliger te maken.
  • Een rotonde aanleggen omdat we dan subsidie van de provincie krijgen, vind ik een slecht argument. De uitdaging zou moeten zijn om subsidies te krijgen voor veiligere, noodzakelijkere aanpassingen.
  • Is een rotonde werkelijk veiliger? Voor velen voelt dat in ieder geval niet zo. Binnen de bebouwde kom gelden andere voorrangsregels dan buiten de bebouwde kom voor een rotonde. Mogelijk ligt daar ook een oorzaak.
  • De snelheid gaat er vanzelf al omlaag door de aanleg van een plateau op de Oeffeltseweg waar de Cuijkseweg op uit gaat komen. In de nabije toekomst (nieuw centrumplan) wordt iedereen in Haps ook al enorm afgeremd. Met andere woorden: de rotonde zou ingeklemd komen te liggen tussen twee snelheidsremmende maatregelen. Dat lijkt me overdreven.
  • Een rotonde aanleggen wordt duurzaam genoemd. Dat begrijp ik niet. Wat is er nu duurzaam aan als je een rotonde bouwt? Worden er soms duurzame materialen gebruikt? Een feit is in ieder geval dat onderzoeken uitwijzen dat rotondes meer uitstoot geven dan kruisingen.

Op één reactie na, waren alle reacties die bij mij binnen gekomen zijn (telefonisch, mail, gesprekken) negatief over de rotonde. In het kort komt het erop neer dat men nut en noodzaak van een rotonde niet inziet.  Wij ook niet, daarom zullen wij ons kritisch opstellen en ons inzetten om de euro’s  te gebruiken voor zaken die wél de nodige aandacht en aanpak behoeven.

 

Startersleningen

Ik hoop dat we j.l. maandag ook besloten hebben om de verordening voor startersleningen aan te nemen. Het komt er op neer  dat huizenkopers in aanmerking kunnen komen voor een starterslening van maximaal €25.000 mits de aankoopsom niet hoger mag zijn dan €230.000. Zie hiervoor ook de website van gemeente Cuijk: www.cuijk.nl

 

Herindeling

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Mill behoorlijk wat reuring is rondom een mogelijke herindeling. Inwoners zijn opgestaan om de gemeenteraad (1 stem te weinig voor herindeling) te bewegen vóór de herindeling met Boxmeer, St. Anthonis en Cuijk te stemmen. Meer dan 1800 handtekeningen zijn al opgehaald. Dat zijn er echt heel veel. 23 januari komt er een opiniepeiling en zal blijken wat het volk wil. Uiteindelijk is de burger de baas ! Ik vind Mill en St. Hubert met haar kerkdorpen een prachtige, actieve, groene gemeente. Ik hoop dat ze mee gaan doen.

In Grave is een dergelijke opiniepeiling helaas niet van de grond gekomen, omdat een meerderheid in de raad van Grave dit niet wilde.

 

Fijne feestdagen, maar bovenal een gezellig en gezond 2020  

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107    www.liberaal-lvc.nl

Blog items