Liesbeth van Heeswijk: Maart 2020

Lokkantseweg
Wat betreft het vrijmaken van gelden voor de Lokkantseweg ben ik echt heel
blij dat de voltallige coalitie meeging en er daardoor een meerderheid was.
Daarmee kunnen we vaart zetten achter de veiligheidsmaatregelen. Mede

doordat de buurt ook door wil pakken, komt er schot in de zaak.


Grave
In gemeente Grave is besloten om een opiniepeiling te houden maar pas nadat in Land van Cuijk de beslissing genomen is om wel of niet te herindelen. Vreemde zaak. Dat betekent dat gemeente Grave niet actief bij gaat dragen aan een herindeling richting één gemeente Land van Cuijk. Of een minister hier nog wat van gaat vinden en actie hierop durft te ondernemen is nog maar de vraag.
Naar mijn mening: zonde voor de inwoners van Grave, Gassel, Escharen en Velp.


Commissievergaderingen
Binnenkort hebben we weer een raadsvergadering. Deze vergaderingen worden twee weken van tevoren voorafgegaan door commissievergaderingen. Onderwerpen die nu bijvoorbeeld op de rol staan:

Voortgang centrumplan Cuijk Het voorstel is om voor een iets soberdere uitvoering te kiezen waardoor meer aanloopstraten meegenomen kunnen worden in de herinrichting.
Ontwerpbestemmingsplan voor Kloosterlaan St. Agatha: aanpassing kloostergebouw met 25
zelfstandige wooneenheden en de realisatie van de natuurpoort voor het Unesco-
Maasheggengebied.

Regionale woningbouwstrategie Deze strategie is opgesteld naar aanleiding van
het woonwensenonderzoek dat vooraf heeft plaatsgevonden. Een gevarieerd woningaanbod blijft ons inziens van belang. Op de korte termijn is dit zeker nodig. In de kernen worden gesprekken gevoerd om te komen tot ‘masterplannen’. In de tweede helft van 2020 zal dat in Haps plaatsvinden.

 

Bedrijfsbezoek Tiny Houses
In Mill staat een bedrijf dat de grootste Nederlandse producent is van houten Tiny Houses .Als
Liberaal LVC hebben we daar een bedrijfsbezoek gehad voor leden en introducés. Tiny Houses,
waarbij er niet maandelijks voor gas of elektra betaald hoeft te worden omdat er meer dan
voldoende zonnepanelen op het dak liggen, zijn behoorlijk in trek. Deze duurzame woningen lijken vooral voor starters een uitkomst te zijn. We rekenden uit dat (inclusief hypotheek) de grotere woningen met twee slaapkamers zo’n 300 tot 400 euro per maand kosten. Daar is de grondprijs niet bij inbegrepen. Blijft interessant voor zo’n 0-op-de-meter-woning (geen energiekosten).