Liesbeth van Heeswijk: December 2

Enquête gemeente Land van Cuijk
Ik heb u geadviseerd deze in te vullen. Helaas was de sluitingsdatum
eerder dan het uitkomen van De Schakel. Dat bleek toen iemand mij
erop wees. Ik heb deze persoon gelukkig nog via een andere weg een

bijdrage kunnen laten leveren. Ik heb me vergist, excuses daarvoor.


240 immigranten ??????
Deze maand ging er vanuit inwoners een brief rond dat er 240 plekken voor immigranten
zouden komen aan de Cuijkseweg. Op grond van deze aanname schrikken omwonenden dan
natuurlijk, want dat zou een behoorlijke verandering in hun leefomgeving zijn.
Dan nu de feiten zoals ik ze ken. Op 7 juli is er bij de gemeente een verzoek binnen gekomen
om iets te ontwikkelen op de bewuste locatie, Jachtlust. Zo waren er ook verzoeken
binnengekomen voor andere locaties. Voor uw beeldvorming: elke maand komen er
tientallen verzoeken over allerhande onderwerpen binnen. De reactie van College was in de
trant van: ‘Prima dat u dit verzoek indient, maar wij doen er niets mee! Wij zijn nog volop
bezig met de ontwikkelingen op de locatie Lange Oijen in Katwijk. Mochten wij hier wel iets
mee willen doen, dan laten wij u en anderen dat bijtijds weten.’ Dat is de strekking van de
reactie.


Ik weet niet hoe u deze informatie interpreteert, maar vooralsnog is er niets aan de hand.
Als dat wel het geval is, zal niemand het ontgaan en zal het onderwerp een politieke
behandeling krijgen.


Wij geven kleur
Ik wil u de nieuwjaarswens van Liberaal LVC niet onthouden. Saskia Gerrits heeft deze voor
ons gemaakt en bevat de slogan waarin wij het campagnejaar ingaan: WIJ GEVEN KLEUR. Op
dit moment zijn we ook op zoek naar de kleuren van Mill en Sint Hubert, Boxmeer en Sint
Anthonis, op zoek naar mensen die hun dorp kunnen vertegenwoordigen omdat ze
geworteld zijn in de samenleving. Op zoek naar mensen die op zich niet zo geïnteresseerd
zijn in politiek, maar meer in de samenleving, en op die manier een bijdrage willen leveren
(KLEUR GEVEN) aan een gemeenschap waarin iedereen een fijn leven mag hebben.


liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl  T: 06-23411107  www.liberaal-lvc.nl