Liesbeth van Heeswijk: December 2020

Spreekuur met wijkagent
De wijkagent is moeilijk te vinden, het mag de naam eigenlijk niet
meer hebben. In de praktijk levert dat vaak genoeg problemen op en
bevordert het niet het gevoel van veiligheid. Al pratende over onze
zorg t.a.v. dit onderwerp stelden we als Liberaal LVC de burgemeester voor om dan toch in
ieder geval een pilot ‘spreekuur met wijkagent’ op te gaan starten. Daar was hij gelukkig
voor te porren. Ik hoop dat hij er snel werk van maakt.


RBL industrieterrein omkeerbaar of niet?
Dat zou wat zijn, een industrieterrein dat het dorp niet raakt. Een industrieterrein vooral
langs de A73 zou in het verleden naar mijn mening minder commotie opgeleverd hebben en
recht doen aan het zo veel mogelijk in stand laten van het dorp. Die mening heb ik nog
steeds. Echter, vóór mijn tijd als raadslid zijn er andere besluiten genomen. Doordat er veel
afname is van de grond (i.v.m. de ideale ligging), zal het gehele plan uitgevoerd worden.
Doen we dat niet, dan gaat ons dat zo’n 10 miljoen euro’s kosten. Het kan zomaar zijn dat de
provincie zich dan afvraagt waar we mee bezig zijn, ook de toekomstige partners van
gemeente Land van Cuijk zullen niet blij zijn met dit miljoenenverlies, ook heel veel inwoners
niet, ook de partner niet waar de gemeente Cuijk destijds mee in zee is gegaan om het park
te ontwikkelen. Ik vrees dat er dan een vervelend juridisch getouwtrek ontstaat. Ik voel me
een onbehoorlijk bestuurder als ik gemeenschapsgeld over de balk gooi, dus kan ik nooit
akkoord gaan met een voorstel dat daar op lijkt.


Enquête gemeente Land van Cuijk gestart
Alle inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk kunnen (digitaal) meepraten.
Wat vind je belangrijk in ons dorp en hoe wil je samenwerken om jouw ideeën te realiseren?
Vanuit de organisatie wordt er gezegd: ‘We willen ruimte geven aan alle goede energie die
er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed
klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners’. Ik zou zeggen:
doe úw zegje, nú is die kans er. Vul de enquête in op www.gemeentelandvancuijk.nl


Rest mij nog om u (ondanks de beperkingen door corona) fijne kerstdagen toe te wensen. 


liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl