Liesbeth van Heeswijk: Januari 2020

Rotonde binnen bebouwde kom
Misschien heeft u het al via andere media vernomen, maar de rotonde
(Kalkhofseweg/ Oeffeltseweg) van bijna €600.000 gaat er komen. De
meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat nut en noodzaak er
wél zijn. Misschien komt dat wel door een aantal insprekers. Inspreker 1 (namens de dorpsraad): ‘Het is nu een heel onoverzichtelijke situatie, het is wachten wanneer het mis gaat. Met een rotonde wordt de entree van Haps fraaier.’

Inspreker 2: ‘Er zijn diverse malen bijna-ongelukken en diverse
aanrijdingen geweest.’

Inspreker 3: er zijn dagelijks gevaarlijke situaties, regelmatig ongelukken,
fietsers worden heel vaak haast of helemaal aangereden. Het is er hartstikke druk en er staan regelmatig ’s morgens en ’s avonds files’.
Deze informatie staat haaks op de informatie die ik hierover uit het dorp krijg en staat ook haaks op mijn eigen ervaring. Na het aanleggen van de randweg is een dergelijke verkeersremmende maatregel overbodig geworden. Als Liberaal LVC (5) hebben we samen met CDA (3) getracht het geldverslindende voorstel te annuleren. Dit is niet gelukt (8-11).

 

Wat wel gelukt is, is aandacht te vragen voor de gevaarlijke Lokkantsweg. In ons amendement (=wijziging van het voorstel) vroegen we om de gelden voor de rotonde niet door te laten gaan, maar te bestemmen voor een veiligere inrichting van De Lokkantseweg. Insprekers van de Lokkantsweg maakten duidelijk met foto’s en feiten welke gevaarlijke situaties en ongelukken zich hebben voorgedaan, helaas ook met dodelijke afloop. Op deze niet al te best onderhouden en minimaal verlichte sluipweg razen de auto’s en proberen de vele fietsers (veelal schooljeugd) zich een weg te banen. Als Liberaal LVC hebben we samen met het CDA een motie ingediend (amendement haalde
het niet) waarin we het College opdragen om per direct met aanwonenden een plan te maken voor de Lokkantseweg en z.s.m. uit te voeren. Daar kregen we gelukkig wél de handen voor op elkaar. Een compliment aan de bewoners van de Lokkantsweg is wel op z’n plaats. Zij hebben zich verenigd en hebben insprekers naar voren geschoven die op heldere wijze tekst en uitleg gaven. Inwoners maken zo het verschil. Hartstikke goed.

 

Asbus
Dan iets van een geheel andere orde. In dezelfde vergadering hebben we het tarief voor het bijzetten van een asbus drastisch kunnen verlagen. Dit bedrag stond op €690. Dat wordt nu €400. Dat is nog veel, maar het scheelt gelukkig. Op een of andere manier stond dit enorme bedrag bij onze gemeentelijke belastingtarieven. Vergelijk je dit met andere gemeenten, zelfs grote steden, dan blijken wij helemaal uit de pas te lopen. We werden hierop geattendeerd door mensen die ermee te maken hadden gekregen. Gelukkig hebben we hier wat aan kunnen doen.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl