Liesbeth van Heeswijk: Juni 2020

Kadernota

Op maandag 6 juli behandelden we de kadernota. Hét moment om als gemeenteraad de uitvoerder (het College) op koers te zetten. Ik kan u in deze Blog aangeven waar we o.a. op ingezet hebben. De antwoorden moet ik u schuldig blijven omdat die gegeven worden op het moment dat De Schakel naar de drukker gaat. We vragen wederom aandacht voor de milieutarieven. Momenteel moet je bijvoorbeeld bij de poort €7,50 afrekenen voor één plank, €7,50 voor een plastic emmer en nog eens €7,50 voor een kapotte dakpan. Dat is dan even €22,50 afrekenen! Bij het herstellen van de oude milieutarieven moet je misschien jaarlijks een paar euro meer afvalstoffenheffing betalen, maar daarmee ben je van het gedonder bij de poort af, komt er minder rommel in de bermen, vinden de ratten geen onderkomens in het puin dat nu achter de huizen ligt en wordt het weer druk op de milieuplaats omdat het afval  gewoon opgeruimd wordt. We willen ook dat de gemeente zich gaat oriënteren op het recyclen van matrassen. We weten dat het ook in andere gemeenten gebeurt, dus de moeite van het onderzoeken  waard.

 

Zo willen we dat de gemeente ook eens gaat informeren naar een bijzonder geslaagd  vrijwilligersinitiatief in Mill. Mensen van de Mill Alert Buurtpreventie zijn goed zichtbaar in het dorp, helpen bij grote en kleine bijeenkomsten, hebben goed  contact met de politie, ruimen zelfs zwerfafval op bij hun gang door het dorp. Ik heb begrepen dat er 30 mensen aan meedoen. Dit zijn dus geen handhavers, maar helpers. Als er in een dorp of wijk draagvlak voor is, zijn dit prachtige initiatieven die de veiligheid ten goede komen.

 

Verder vragen we de gemeente om niet te wachten met het uitvoeren van het onderzoek naar duurzame en alternatieve openbare verlichting. Veel mensen ervaren vaak genoeg ergernis door te weinig (en in enkele gevallen om te veel) openbare verlichting. Wat ons betreft verdient dit onderwerp prioriteit. In dit kader hebben we de gemeente ook gewezen op de gevaren en enorme onderhoudskosten van overlastgevende bomen in wijken. Als de openbare ruimte voortdurend kosten en gevaren oplevert, moet je keuzes maken.

 

Herindeling

De gemeente Boxmeer, Cuijk, St Anthonis, Mill en St.Hubert zijn eruit: unaniem is er besloten het herindelingsadvies goed te keuren en daarmee de weg vrij te maken voor een nieuwe gemeente Land van Cuijk  per 1 januari 2022 ! Het advies gaat nu via provincie naar Raad van State, Tweede en Eerste kamer. Het zal als wetvoorstel behandeld worden. Maar het belangrijkste voorwerk voor ons is achter de rug. Erg jammer voor de inwoners van  Grave en haar dorpen dat zij niet mee mogen doen. Jammer, omdat ik denk dat ze hetzelfde ‘DNA’ hebben.

Na de vakantie kom ik weer met mijn Blog bij u terug. Ik wens u fijne weken toe.

 

 liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl