Liesbeth van Heeswijk: Mei 2020

Wisselingen van de wacht, cultuur en centrumplan Cuijk

 

Afgelopen week hadden we twee overvolle avonden nodig om de raadsagenda af te werken. Ook deze was vanwege het Coronavirus online.  De agenda stond bol van vooruitgeschoven agendapunten en een aantal wisselingen van de wacht. Raadslid Jos Nielen (ook ex-wethouder) en wethouder Gerard Stoffels namen afscheid in deze gemeenteraadsvergadering. Wel vreemd om van achter een scherm de laatste vergadering van vertrekkende politieke collega’s mee te moeten maken. Ik ben ervan overtuigd dat ze nu een zee van tijd krijgen en ook de nodige rust. Jos wordt vervangen door Albrecht Martens  en Gerard door David Solez. Beiden zijn woonachtig in Cuijk.

 

In deze raadsvergadering hebben we geprobeerd om een fors incidenteel bedrag voor een cultuuraanjager te schrappen. Deze man of vrouw zou culturele evenementen moeten stimuleren, samenwerking opzoeken, een zomers festivalprogramma opzetten e.d. We hadden een aantal argumenten om hier grote vraagtekens bij te zetten. Allereerst valt er momenteel weinig te doen op het gebied van evenementen. Ten tweede is het niet logisch om een incidenteel bedrag vrij te maken voor een in feite structurele taak. Ten derde zullen we de komende periode zuinig op onze centjes moeten zijn ivm de financiële gevolgen door het Corona-virus. Ten vierde gaat er in gemeente Cuijk verhoudingsgewijs al veel naar cultuur. En dan de laatste: de inwoners zelf zijn bij uitstek in staat om evenementen en projecten op te starten. Daar is geen cultuuraanjager voor nodig om verenigingen samen te laten werken en tot een theaterproductie te komen. In Cuijk is dat de afgelopen jaren meerdere keren gelukt. Denk in Haps bijvoorbeeld aan Lijn5443. Dat was toch een megaprestatie waar alle culturele uitingen samen kwamen, waar verbondenheid en elkaar versterken de boventoon voerden, waar verschillende verenigingen elkaar op hebben gezocht. Wij zijn van mening dat dergelijke burgerinitiatieven financieel ondersteund moeten worden. We hadden graag gezien dat de gelden van de cultuuraanjager gebruikt zouden worden voor dergelijke initiatieven. Zo wil men in Cuijk een hobbycentrum opstarten. Prachtig initiatief. Er is natuurlijk geen geld. Daarom hadden wij de kosten voor een cultuuraanjager daar graag voor gebruikt. U voelt ‘m al. Wij kregen helaas geen steun voor deze gedachte.

 

Over het centrumplan in Cuijk wordt volop politiek bedreven in de media. Het College stelde voor om binnen het budget een verschuiving van aanpassingen van het centrum op te pakken. Dit had alles te maken met verbetering, vergroening  en inpassing  van verkeersveilige maatregelen richting de nieuwe ALDI in Cuijk. Wij zijn akkoord gegaan met dit voorstel. Daar was ook een meerderheid voor. Er zijn geen extra gelden gemoeid met deze aanpassing  van het oorspronkelijke plan. Sterker nog: er is een ton aan euro’s over.

Wist u trouwens dat Cuijk inmiddels alweer bij de 50 goedkoopste gemeenten (wat betreft OZB-belasting) van Nederland hoort? De verhoging deed onlangs  veel stof opwaaien. Maar dit feit mag ook gerust genoemd worden.      

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl