Liesbeth van Heeswijk: November 2018

Begroting en schouwburg

Teveel structurele uitgaven noopten ons tot de OZB-verhoging waarover ik in de vorige Schakel al schreef. Daar wordt niemand blij van! Als het lukt om alle ambtenaren van Cuijk-Grave-Mill op een plek te krijgen (besparing €250.000)dan krijgen we weer wat lucht in de begroting. Daar hebben we ons sterk voor gemaakt: daar worden ambtenaren blij van en het zal ook duidelijk te voelen zijn in onze portemonnee. We zouden ook graag bezuinigen op de schouwburg. We betalen nu maar liefst zo’n €30 (per persoon, per jaar!) voor de schouwburg. Dat is echt veel teveel. In vergelijkbare gemeenten betalen de inwoners €20 per persoon per jaar. Dat is ook echt nog even slikken, maar dat schijnt normaal te zijn. Wat dat betreft zouden we moeten wachten op één gemeente Land van Cuijk. Dan worden de bijdragen per persoon weer navenant. Wij hebben een prachtige, luxe schouwburg, maar er is te weinig te doen buiten de voorstellingen om. Het gebouw met alles erop en eraan lijkt in die zin toch echt een maatje te groot.  Laatst waren we met liberaal LVC in het Catharinahof in Grave. Daar was in de praktijk gebracht waar we naar zochten: een bruisend geheel van zorg, horeca, MFA (multifunctionele activiteiten), met maar liefst 40 openbare ruimtes en een theaterzaal die o.a. ook als filmzaal dienst doet. Het was daar een gezellige drukte. Het kan dus wél. Dat zou wat zijn…als we dat in Cuijk ook voor elkaar krijgen.  Daarvoor hebben we creatieve, ondernemende projectleiders, directeuren en bestuurders nodig die vooral uit zijn op verbinding.

Bibliotheek en consultatiebureau

U moest eens weten hoe ik baalde toen ik ’s zaterdags vóór de begrotingsbehandeling van maandag 12 november te horen kreeg dat er politieke partijen waren die wilden proberen om het consultatiebureau en de bibliotheek in Haps weg te bezuinigen. Nadat ik eerst mijn lesuren op het Merletcollege in Mill gegeven had ben ik die maandagmiddag, gewapend met mijn oude dossiers, naar het gemeentehuis getogen om vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur het schouwspel te volgen en in te breken waar dat nodig was. Eén van de argumenten die genoemd werden was ‘dat Hapsenaren maar in Cuijk naar de bieb moesten en daar naar de winkel moesten’. Daar heb ik op gereageerd dat het nu juist mooi zou zijn…als mensen naar bieb, consultatiebureau of anderszins gaan…juist die winkel in Haps meepikken. Dát noemen we leefbaarheid en dát laten we ons liever niet afpakken. Bij navraag wat de partijen aan onderzoek gedaan hadden om met deze bezuinigingsvoorstellen te komen, was het antwoord negatief. Er was niet gesproken met vrijwilligers, er waren geen cijfers paraat, er waren geen organisaties bevraagd. Ik vind het niet erg om ergens over te discussiëren en sta open voor argumenten, maar dan moeten die er wel zijn. Verder zou het idioterie van de bovenste plank zijn om twéé (van álle voorzieningen die er in Cuijk zijn) plotseling weg te bezuinigen. Dan moet je het lef hebben dit ruim vóór de besluitvorming met de betrokkenen te delen. Gelukkig sloot de meerderheid van de gemeenteraad zich aan bij de insteek van het College om geen voorzieningen te schrappen.

Eenzaamheid onder jongeren en ouderen

Helaas, het is een feit. Er zijn veel jongeren en ouderen in onze gemeente die zich eenzaam voelen. Dit is vaak onzichtbaar leed, maar wel degelijk heel pijnlijk voor de personen die het betreffen. We hebben het College gevraagd hier extra aandacht aan te schenken door bijvoorbeeld ook de dorps- een wijkraden erop te attenderen dat daar ook het budget voor sociale vernieuwing voor ingezet kan worden.

Verlichting en Zwerfafval

Het college is voornemens om te bezuinigen op verlichting. We hebben aangegeven dat we dan meegenomen willen worden in de plannen. Blijkbaar zijn er wijken die ’s avonds in het licht baden. Aan de andere kant zijn er wegen in het buitengebied waar het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Een leerling van me vertelde mij dat hij al fietsend van Haps naar Mill blij was als ie in Mill was…want daar brandden de lantaarnpalen  wel. De op handen zijnde  bezuiniging mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het gevoel van veiligheid.

 

Als Liberaal LVC zijn we van mening dat de aanpak van zwerfafval veel beter kan. Ik ga u wat uitleggen: er bestaat een zogenaamde ‘zwerfafvalvergoeding’ die in het leven is geroepen om alle gemeenten in Nederland extra mogelijkheden te bieden  bij de preventie en aanpak van zwerfafval. Deze afvalvergoeding wordt door producenten van verpakkingen aan gemeenten beschikbaar gesteld. De zwerfafvalvergoeding mag gebruikt worden voor o.a. gedragsbeïnvloeding, beloning, opleiding en inrichting (bijvoorbeeld afvalbakken). In Cuijk komen we in aanmerking voor zo’n €30.000. Nu zou u denken dat dat een mooi bedrag is om eens creatief mee aan het werk te gaan. Dat zouden wij in ieder geval willen! Wij krijgen namelijk teveel klachten door van mensen die zich ergeren aan de rommel van anderen. Maar wat doet Cuijk met dit mooie bedrag? Maar liefst €20.000 gaat linea recta door naar een organisatie, genaamd De Beestenbende, die in 11 van de 380 gemeenten groepjes kinderen vraagt om regelmatig te lopen. De beloning is een bezoekje aan het dolfinarium of een bioscoop. Ook pedagogisch gezien vinden wij dit een misser. Wij zijn van mening dat  de gelden beter besteed moeten worden. Hoe denkt u erover?

 

 liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl

Blog items