Liesbeth van Heeswijk: September 2020

Een nieuw politiek jaar

Ons nieuwe politieke jaar is inmiddels weer een paar weken oud. Ik merk dat er steeds minder agendapunten zijn, een enkele keer gaat daarom zelfs een commissievergadering niet door. Aan de andere kant zijn er volop voorbereidingen in verband met de aanstaande herindeling. Op deze manier blijven we als raadsleden toch gemiddeld zo’n drie avonden per week onder de pannen.

 

Duurzaamheidslening

Er wordt momenteel volop gebouwd in de gemeente en er gaat nog flink gebouwd worden. In de commissievergadering zal bijvoorbeeld het terrein van Jan Linders als ‘vaststelling bestemmingsplan’ behandeld worden.  Goed voor u als lezer is het volgende: voor een tweede keer  wordt er €500.000 uitgetrokken voor het verstrekken van een duurzaamheidslening. Voor meer informatie t.a.v. dergelijke regelingen kunt u terecht op www.cuijk.nl  Mocht u interesse hebben dan is het goed om er op tijd bij te zijn. De eerste €  500.000 was namelijk al snel vergeven.

 

Starterslening

Ook voor het verstrekken van startersleningen wil de gemeente meer budget beschikbaar stellen. In het voorliggende voorstel wordt €300.000 beschikbaar gesteld. Ook hier geldt hetzelfde: mocht je interesse hebben, informeer tijdig om teleurstellingen te voorkomen.

 

Cultuurvisie

De cultuurvisie is zo omvangrijk dat ik dat hier niet eventjes in een paar zinnen kan samenvatten. Nou, laat ik er eentje uitnemen waarbij mijn wenkbrauwen gaan fronsen. Voor louter het onderzoek om te kijken of het haalbaar is om de bibliotheek van Cuijk naar de schouwburg te verplaatsen, wordt maarliefst 20.000 tot 25.000 uitgetrokken. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Daar gaan wij dus vragen over stellen. Dit kan toch ook via een quick-scan?? Ook blijven wij vraagtekens zetten bij een cultuuraanjager, iemand die de verbinding moet zoeken binnen het Cuijkse culturele leven. In een gezonde cultuur wordt dit vanzelf, natuurlijk en enthousiast door vrijwilligers opgepakt. Kijk eens naar deze vergelijking: In Cuijk (25.000 inwoners)moet de cultuuraanjager €35.000 per jaar kosten. Een cultuurscout in Nijmegen (177.000 inwoners) kost €20.000 per jaar. Ik wil geen appels met peren vergelijken, maar probeer wel een signaal af te geven. Volgens mij is het sowieso verstandiger om pas over een cultuuraanjager na te denken als we gemeente Land van Cuijk heten. Pas dan valt er echt wat te verbinden.

 

Romeinen

Ja, ja, de Romeinen zijn ooit in Cuijk (De Romeinse nederzetting heette destijds Ceuclum) geweest en dat wil men op toeristisch vlak helemaal uitbuiten. De uitwerking van de plannen werd op 14 september gepresenteerd. Die 14e september moet ik mijn bijdrage voor De Schakel al ingeleverd hebben. Daar gaat u dus nog van horen.

 

 liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl