Liesbeth van Heeswijk: November 2020

Aanpassing St. Hubertseweg
Bij navraag bleek dat deze verandering gemaakt was omdat het
‘passend zou zijn bij de nieuwe verkeersintensiteit’ (door de
randweg). Maar waarom zou je een betrekkelijk veilige

verkeerssituatie veranderen omdat het minder druk is? Ik zou zeggen: zo laten en het geld
(ongeveer €90.000 !!!) spenderen aan zaken die ertoe doen óf je moet de verandering zo
uitvoeren dat het wat oplevert. Ik denk dat iedereen gedacht had dat het laatste het geval
zou zijn.
Op hetzelfde moment rijst bij mij de vraag weer: Waarom moet er dan aan de andere kant
van Haps, op diezelfde weg, een dure rotonde gebouwd worden? Daar is ook de
verkeersintensiteit minder door de randweg. Onbegrijpelijk. Niet uit te leggen.


Topparken
Topparken gaat ondernemen aan De Dommelsvoort, passend binnen het bestemmingsplan.
Er zullen huisjes gebouwd worden op deze prachtige locatie. Dit was al jaren de bedoeling,
de voorbereiding en besluiten hebben reeds jaren geleden plaatsgevonden. Een groep
bezorgde inwoners laat nu van zich horen. Begrijpelijk. Dat zien we eigenlijk bij elke
verandering; een nieuwe weg, school, sportcentrum, winkel etc levert voor buurtbewoners
altijd zorgen op. In dit geval is men bang dat het allemaal teveel, te groot gaat worden. De
kunst is om met elkaar in gesprek te komen en te blijven, in dit geval de ontwikkelaar met de
bezorgde inwoners. Daar blijven we als Liberaal LVC op inzetten.


Granuliet
Vanaf 2012 is er granuliet gestort in de onderste lagen van de Kraaijenbergse Plassen. Er is
vooral heel veel onduidelijk over dit onderwerp. De een zegt dat granuliet een bouwstof is,
de ander noemt het gewoon grond. De een zegt dat het ongevaarlijk is, de ander zegt dat de
stof die granuliet verbindt (polyacrylamide) op lange termijn kan afbreken tot een
schadelijke stof. Vooruitlopend op de vragen die nog beantwoord moeten worden, denk ik
dat het in ieder geval belangrijk is om de kwaliteit van het water te blijven monitoren.


Begroting/ veiligheid
In de aankomende begroting willen we aandacht vragen voor het gevoel van veiligheid in de
dorpen en wijken. Er is gewoon minder politie op de been en het gemis aan contact wordt
gevoeld. Straatcoaches of een oplossing als in Mill waarbij vrijwilligers allerlei taken op zich
nemen, zou het probleem misschien minder groot maken. Ik denk dat de gemeente een rol
kan spelen bij het in kaart brengen van de problemen en ook oplossingen aan kan dragen.
Begroting/ zo min mogelijk groen opofferen aan zonnepanelen

 

Ook zetten we in op een energieneutraal Cuijk, maar dan wel met respect voor het
landschap. Het behalen van de doelstellingen (120 ha aan zonnepanelen ) is op korte termijn
geen haalbare kaart. Tegelijkertijd maken we ons zorgen om ons mooie, groene landschap.
Zonnepanelen op groene weides zullen er wel moeten komen, maar wij zien ze liever zo min
mogelijk. En als het dan toch moet, zien wij graag een multifunctionele inpassing zodat het
minder pijn doet. Met multifunctionele inpassing bedoelen we bijvoorbeeld schapen die
onder de panelen grazen of een overdekte parkeerplaats met zonnepanelen (zie foto’s). We
zijn ook van mening dat het jammer is dat er geen zonnepanelen op de twee meest recente
ondernemingen op RBL zijn geplaatst. We spreken namelijk over maar liefst 16ha. Natuurlijk
hebben wij geen zeggenschap over de bedrijven die er zich vestigen, maar nu lijkt het een
gemiste kans. Door plannen af te dwingen via bouwvoorschriften, zouden we ons inziens
kansen kunnen benutten. Er zijn natuurlijk nog andere mogelijkheden voor
energieopwekking (bijvoorbeeld aardwarmte en thermische energie uit oppervlaktewater).


Masterplan Haps
Helaas kan de bijeenkomst over woningen en woningbouw in Haps nog niet plaatsvinden.
Corona gooit roet in het eten. Er wordt gezocht naar een datum waarop wel een fysieke
zitting mogelijk is. Digitaal vergaderen heeft, zo heb ik begrepen, in dit geval niet de
voorkeur.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl T: 06-23411107 www.liberaal-lvc.nl