Overlijden Jan Poker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons zeer gewaardeerde lid en medeoprichter, Jan Poker, is vrijdagmiddag 28
juni overleden.


Wij verliezen daarmee een enorm loyaal lid die tot het laatst toe alle hand- en
spandiensten verrichtte die in zijn vermogen lagen


Ook al gaf zijn lichaam hem niet alle ruimte…met zijn brein vocht Jan voor
rechtvaardigheid. Dan was hij zeer voortvarend en niet van zijn stuk te
brengen. Op spannende momenten maakte onze Jan met zijn karakter het
verschil…een liberaal in hart en nieren.


We wensen Gerrie, kinderen en kleinkinderen, maar ook alle mensen die
onderdeel uitmaakten van zijn leven, heel veel sterkte toe.

 

Bestuur Liberaal LVC