VERENIGING

Liberaal Land van Cuijk is een vereniging. Iedere vereniging wordt gevormd door haar leden. Zij zijn lid omdat zij het doel van de vereniging steunen. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV). Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden. De leden kiezen (uit hun midden) het bestuur. Elk lid in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer.

 

De huidige samenstelling van het bestuur van de vereniging vindt u bij Ons team.

 

Doelstelling van de vereniging  
Klik hier voor de doelstelling/statuten van de vereniging

 

Algemeen beleid
Klik hier voor het Algemene Beleidsplan 2019-2021

 

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde functies

 

Verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het financiële verslag 2020