Onze standpunten in vogelvlucht

Centrum-Cuijk

Als we het centrum van Cuijk en haar aanloopstraten echt willen laten bruisen, dan zijn alleen stenen niet genoeg. Met samenwerkende ondernemers, voldoende gratis parkeerplekken voor auto’s en fietsen en op gezette tijden de Grotestraat sluiten voor terrassen, gezelligheid en winkelend publiek, maken we het centrum weer aantrekkelijk.

Huisvesting

We kunnen wel véél huizen willen bouwen, maar we moeten vooral kijken naar wát we nodig hebben. Als 150 mensen reageren op één sociale huurwoning, zegt dat genoeg. Jongeren uit Haps hielden pas in het gemeentehuis een terecht pleidooi voor betaalbare woningen. En wat te denken van de steeds grotere groep senioren? Zij zoeken levensloopbestendige woningen. Werk aan de winkel.

Economie

Laat er maar ontwikkeling komen in winkelcentrum De Wolfskuil (Padbroek). Wij zien ook graag dat detaillisten zich vestigen in de leegstaande panden tegenover de Jumbo in de Heeswijkse Kampen. Sowieso: als ondernemers zich melden, geef ze de kans! Bovendien zien wij ook graag dat gemeentelijke opdrachten naar lokale ondernemers gaan. Logisch toch?

Onderwijs

Perfect dat een MBO-laboratoriumschool zich op de Homburgcampus wil gaan vestigen. Wij maken ons sterk om ook ander technisch onderwijs op MBO en HBO niveau naar dit gebied te krijgen. Ideaal, bij het station!!

Onze kerkdorpen

Het is belangrijk dat de dorpen (Haps, Beers, St. Agatha, Linden, Katwijk en Vianen) hun identiteit behouden. Gelukkig zijn onze dorpen actief genoeg om waakzaam te zijn en te blijven als het om leefbaarheid gaat. St. Agatha laat zien wat het waard is met het veelbelovende initiatief van ‘ondersteuners’. Zo heeft Beers het maar druk met o.a. zwemstrand, toeristische ontwikkeling rondom de Kraaijenbergse Plas, herinrichting burg. vd Braakplein, Dommelsvoort. Ook het grootste kerkdorp Haps is altijd in de weer: voor de komende periode moet er een nieuw inrichtingsplan voor het centrum gemaakt worden.

Participatie

Inwoners moeten gemakkelijker hun verhaal kunnen doen ín het gemeentehuis. Nu krijgen indieners van zienswijzen géén spreektijd tijdens openbare vergaderingen. Wij horen ze liever wél. Wij zien ze ook graag op het zgn. burgerpodium (een platform om voorafgaand aan thema-bijeenkomsten de politieke partijen toe te spreken) en tijdens rondetafelgesprekken. Gewoon, onze inwoners erbij, omdat het zo hoort!

Eén Land van Cuijk

Met één Land van Cuijk creëren we een krachtige regio in zowel economisch als bestuurlijk opzicht. Met een daaraan gekoppelde ‘kernendemocratie’ houden we juist contact met de gemeenschap die haar leefbaarheid zo kan borgen.

Padbroek

‘Overlastgevende bomen moeten we inruilen voor ander groen.’ Dit horen we vaak als we met ons liberale team door de wijken lopen om informatie op te halen. In Padbroek blijft het onderhoud van groen een punt van aandacht. Wij willen veilige voetgangers- en fietspaden, geen zwerfafval…gewoon een nette, mooie, leefomgeving. Om de daad bij het woord te voegen, ruimen we zwerfafval op tijdens onze contacten met medebewoners.

Valuwe

We hebben onze ingangen in deze wijk en luisteren goed, zo weten we concreet wat er speelt in de wijk. Laten we een voorbeeldje noemen. In de Valuwe zijn de vuilnisbakken te klein. Binnen een paar dagen zijn ze overvol en ligt de rommel op straat. Pakken we op!

Duurzaamheid

Bij duurzaamheid denken wij aan energieneutraal bouwen, zonnepanelen en andersoortige energie. Wij mogen onze aarde niet uitputten, anders zitten volgende generaties met de gebakken peren.

Maaskade

Aan de Maaskade van Cuijk is het te vaak maar een dooie boel. Wij zouden graag willen zien dat er meer (drijvende)horeca en evenementen zouden zijn. Cuijk lijkt nog teveel met de rug naar De Maas te staan. Laat vertier en levendigheid maar komen met (uitklap)paviljoens, camperplaatsen én een vergroting van de passantenhaven.

Sociaal werk

Wij staan voor iedereen klaar. Zeker voor de vele medewerkers in het vrijwilligerswerk. Onder meer voor stichting Leergeld (geeft kinderen kansen geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten). Wanneer we besturen, doen we dat met beide benen in de samenleving.

Heeswijkse Kampen

Werken aan een aangename leefomgeving. Ook voor de Heeswijkse Kampen. Er is genoeg te doen: geluidswal, aanpak Heeswijkse Heuvel en méér voorzieningen.

Onze politieke koers

Open en eerlijke politiek. No-nonsense beleid. Geen achterkamertjespolitiek. Discussie en keuzes op basis van argumenten. Strijden met open vizier en respect voor andere partijen. Als Liberaal LVC gaan wij voor een samenleving waarin inwoners en ondernemers de ruimte krijgen om zich te ontplooien.


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Maarten Jilisen
Ieder mens dient de vrijheid te hebben om op zijn of haar eigen manier te leven en te werken en iedereen heeft daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Als het allemaal echt niet lukt is er een steuntje in de rug. Dat is waar ik voor sta en dit zijn ook de kernwaarden van Liberaal LVC. Als wethouder pak ik mijn werk aan volgens deze uitgangspunten met als motto: 'geen woorden maar daden'.

Maarten Jilisen
Wethouder