Leefbaarheid in alle kernen en de agrarische sector zijn voor mij o.a. belangrijke items waar ik me continu voor inzet, ook met mijn ervaring als raadslid. Dorpsvoorzieningen die de leefbaarheid stimuleren waar we als gemeente zelf invloed op kunnen uitoefenen, moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. Dit geldt zowel voor de gemeenschapshuizen (MFA), (basis)scholen, verenigingen, dorpspleinen etc. En natuurlijk bouwen in ALLE kernen!! Actief grondbeleid van de gemeente zodat er voldoende bouwmogelijkheden zijn in iedere kern!!

De agrarische sector heeft de laatste jaren al hele grote stappen gemaakt in de verduurzaming. We zullen de (jonge) agrarische ondernemers (dit geldt overigens voor alle ondernemers in welke sector dan ook) zoveel mogelijk binnen de grenzen die we hebben in landelijk beleid moeten faciliteren om hun bedrijven op een verantwoorde manier te kunnen ontwikkelen en toekomstbestendig te maken.

Heel belangrijk is een goede invulling van de kernendemocratie. Kernendemocratie klinkt heel gewichtig, maar de naam is niet het belangrijkste. Het moet gebeuren!! We moeten zorgen dat alle burgers zo goed mogelijk gehoord worden. Vooral ook voor de kleinste kernen die toch bang zijn dat ze aan de laatste ”mem”  komen te hangen en dus zeker niet vergeten moeten worden!! Iedere vorm van burgerparticipatie is welkom!