Mijn thema’s voor de nieuwe gemeente zijn: Openheid, leefbaarheid, betrokkenheid en vrijheid in verbondenheid. Ik vind het belangrijk dat mensen in de politiek goed luisteren en begrijpen wat inwoners belangrijk vinden. Politiek is inwoners vertegenwoordigen, door de betrokkenheid van de inwoners een stem te geven. In de gemeente Land van Cuijk ontstaan er nieuwe mogelijkheden om krachten te bundelen door doelgroepen te verbinden en te faciliteren, zoals dorpsraden, jongeren, sportverenigingen, onderwijs etc. Samen het verschil maken voor een gezonde en toekomstgerichte leefomgeving. Land van Cuijk is gebaat bij samenwerking met en tussen ondernemers. Om elkaar te versterken, moet iedereen bij kunnen dragen en mee kunnen denken, groot en klein, rood en groen, in een open dialoog. Om vanuit verbondenheid trots te kunnen zijn op je leefomgeving.