Jeroen van Acquoij

Deze week bereikte ons het droevige bericht dat ons commissielid Jeroen van Acquoij plotseling is overleden. Hij was nog maar kort lid van onze club, maar was veelbelovend vanwege zijn kennis van zaken, ook vanwege zijn doortastendheid en integriteit. Hij heeft echter geen echte start kunnen maken vanwege zijn ziekte. Bestuur, fractie en leden van…