Over Ons

Bekijk hieronder onze onderwerpen:

Wij zijn Liberaal LVC

Onze visie
 • Wij streven naar een gezonde samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en hun verantwoordelijkheden kennen.
 • Wij willen alleen overheidsbemoeienis waar het van toegevoegde waarde is.
 • Wij zijn gericht op de toekomst. Door de talenten te bundelen kan de gemeente Land van Cuijk zich samen met andere partners als een krachtige regio manifesteren.
Waar staan wij voor?
 • Open: Argumentenpolitiek als basis om tot besluiten te komen.
 • Betrokken: Onze actieve leden zijn geworteld in de samenleving.
 • Daadkrachtig: Geef inwoners en ondernemers de ruimte om zich te ontplooien.
Wat zijn onze sociaal liberale uitgangspunten?
 • Volledige vrijheid van het individu zolang daarmee de vrijheid van anderen niet beperkt wordt.
 • Verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden.
 • Niet alleen regisseren maar meer stimuleren.
 • Een krachtige gemeentelijke overheid die (integraal) problemen aanpakt als dat nodig is.
 • Een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt.
Onze missie
 • Argumentenpolitiek. Geen achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Geen opgelegde standpunten van bovenaf, maar een besluitvorming via de democratische weg.
 • Wij strijden met open vizier en respect, met interesse in ieders mening, en staan open voor alle argumenten om op die wijze de meest zuivere besluiten te kunnen nemen.
 • Wij gaan met iedereen het gesprek aan. Goede informatie is belangrijk om een goed besluit te nemen. Daarom luisteren wij naar iedereen: op straat, via socials, bij bijeenkomsten of met rondetafelgesprekken.
 • Wij stimuleren burgers om een inbreng te leveren via het burgerpodium of andere wegen. Wij zijn op zoek naar een kernendemocratie waarbij iedereen een stem heeft.
 • Elk dorp en elke wijk vraagt maatwerk. Samen met burgers en bedrijven zoeken wij naar oplossingen op maat.
 • Wij zoeken de verbinding om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
 • Benutten van ieders talenten binnen en buiten de politieke partij om op basis van feiten en argumenten besluiten te nemen.

1. Naam
Statutair: Liberaal Land van Cuijk
Dagelijks: Liberaal LVC

2. Contactgegevens
Postadres: Heggerank 80, 5432 CB CUIJK
Mail: info@liberaal-lvc.nl
Website: www.liberaal-lvc.nl

3. Administratieve nummers
RSIN/Fiscaal numnmer: 857275100
IBAN: NL71 RABO 0320 4345 91
KvK: 68036876

4. Doelstelling en Beleidsplan
Download hier onze doelstelling en beleidsplan 2019-2021 (PDF)

5. Bestuurders anno 2021
Voorzitter: Hans Sterken
Secretaris: Henriëtte Thijssen
Penningmeester: Gérard Heijsterman

6. Beloningsbeleid
Onze bestuurders zijn allen vrijwilligers en worden niet beloond.

7. Verslag activiteiten
Download hier onze activiteiten 2020 (PDF)

8. Financiële verantwoording
Download hier onze financiële verantwoording 2020 (PDF)