Wil je graag lid worden van onze partij?

Als lid betaal je €15 per kalenderjaar. De contributie wordt jaarlijks in januari afgeschreven of in de maand volgend op inschrijving. Het staat je vrij een hoger bedrag over te maken. Dit extra bedrag wordt dan gezien als donatie. Wanneer inschrijving plaatsvindt in de 2e helft van enig jaar wordt 50% reductie verleend op het contributiebedrag voor het 1e jaar. Leden die jonger zijn dan 18 jaar en/of een bijstandsuitkering ontvangen zijn niet verplicht contributie te betalen.