ons programma

Wij zijn Liberaal LVC. Ben jij benieuwd naar onze visie, wil jij weten waar wij voor staan?

Hoe wij politiek bedrijven en wat onze sociaal liberale standpunten zijn kun je vinden in ons verkiezingsprogramma.

Wij zijn altijd benieuwd naar jouw mening. Denk gerust mee, wat zijn jouw standpunten?

Download (PDF) en bekijk ons Verkiezingsprogramma 2022-2025:

speerpunten

null
Jij wil iemand van de gemeente spreken?

Dat moet zo helder zijn als glas. We kunnen dan misschien wel de grootste gemeente van Brabant zijn, we moeten ook de meest toegankelijke zijn. Jij kiest zelf de manier (digitaal, telefonisch, via loket) om in contact te komen met je gemeente. Het moet vanzelfsprekend zijn dat je op  een vriendelijke wijze geholpen wordt. Mensen maken het verschil ! En weet, dat de gemeente naar jou komt als dat jou beter past. #laagdrempelig #servicegericht #vriendelijk


null
Gezond (op)voeden!

Ja, laten we daar nou gewoon eens werk van maken in plaats van er alleen maar over te praten: een gezonde leefstijl voor onze inwoners door als gemeente samen te werken met onderwijs, ondernemers en lokale gezondheidszorg. Leer, ervaar, proef, en deel alles op het gebied van gezondheid. Aan de bestuurstafel weeg je bij elk onderwerp het gezondheidsaspect mee om de gezondste gemeente van Nederland te worden ! #Smaakcentrum #gezondevoeding #gezondeleefstijl #positievegezondheid


null
Jij wil veilig over straat..

met ’s avonds voldoende ledlampen (ook in het buitengebied), agenten die bereikbaar zijn en #straatcoaches die gevoel hebben voor de informele rol. Ook veiligheid op het water speelt een steeds belangrijkere rol in ons Land van Cuijk. Wij gaan voor zichtbare agenten en ja, ook een #spreekuur voor politie/ handhaving. #fysiekeveiligheid


null
Gelukkig konden we fietsen en wandelen in Corona-tijd.

Goede (groene!) fiets- en wandelverbindingen hebben onze aandacht. In Land van Cuijk zijn best nog wat mooie verbindingen te maken, tussen weilanden, langs water en door bossen. Dit is van belang voor de #leefbaarheid maar ook om toeristen te blijven trekken. Bijkomende aandachtspunten zijn de #verkeersafwikkeling en #parkeerbeleid.


null
Ook zo’n schurft aan zwerfafval, hondenpoep, stank- en geluidsoverlast?

De gemeente moet hierover actief in contact blijven met de inwoners, rondetafelgesprekken organiseren, de samenwerking zoeken met scholen en ondernemers om het zwerfafvalprobleem op te pakken, niet bang zijn om te handhaven als het nodig is, de fixi-app (om een melding te doen) in stand houden en het alarmnummer van de gemeente beter kenbaar maken.


null
Jij bepaalt zelf naar welke school jij het liefste (op fietsafstand) gaat.

Ouders moeten met hun kinderen altijd de vrijheid hebben om de school te kiezen die bij ze past. Basisscholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in kernen. Wij staan open voor alternatieve onderwijsvormen en dromen van een ROC Land van Cuijk met een breed spectrum aan onderwijsmogelijkheden. Focus is nu op goed opgeleide mensen voor nu #zorg en #techniek en in de toekomst #robotisering #datascience


null
Het is ongepast om alleen maar naar de boeren te wijzen.

#stiksofproblematiek Onze boeren als landschapsbeheerders en ondernemers lopen tegen een snel veranderende regelgeving aan. Een helpende hand is op zijn plaats, een gezamenlijke zoektocht naar meer bewegingsvrijheid voor de boer en een eerlijk verdienmodel. Niet in problemen denken, maar in reële oplossingen #maatwerk #kansen #respect


null
Daken gaan voor maagdelijke gronden

Een prachtig weiland hoort niet vol te liggen met zonnepanelen. Eventuele zonnepanelen op grond moeten multifunctioneel benut kunnen worden: teelt, schapen, overkapping. Ten aanzien van alle thema’s die duurzaamheid betreffen (o.a. energietransitie, aardgasvrije woningen) zijn er nog flinke stappen te zetten en zijn er nog best wat onzekerheden. Zo moeten er nog veel laadpunten bijkomen i.v.m. de toename van elektrische auto’s. Of gaat het waterstof worden? Gaat de techniek ons misschien inhalen? In ieder geval genoeg werk aan de winkel.


null
Bang voor iemand die bij jouw digitale gegevens kan?

Burgers moeten voorlichting krijgen over wat ze zelf moeten doen om geen slachtoffer te worden van #cybercriminaliteit Het spreekt voor zich dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk haar systemen optimaal beveiligd moet hebben zodat jouw gegevens niet op straat komen te liggen. #digitaleveiligheid


null
Oh jee, waar kan ik dan wonen?

Deze vraag mag geen issue meer zijn. Voor iedereen moet een plek om te wonen zijn, maar vooral ook #betaalbare woningen! Je leeft maar een keer, dan moet je er geen jaren over moeten doen om in je eigen wijk of dorp een geschikte woning te vinden. Ruimte voor #flexwonen #CPOwonen #hofjeswonen #levensloopbestendigwonen #starterswoningen #minihuisjes #tinyhouses #kleinschaligwonen #bejaardenhuis’nieuwestijl’


null
Een jongere wil net als ieder ander: wonen, werken en genieten.

Daarom moeten we in blijven zetten op werkgelegenheid en betaalbare woningen. Ook evenementen, sport- en muziekverenigingen moeten de dorpen laten bruisen. De energie en de onbevangenheid van de jeugd koesteren we. We houden ze daarom graag in deze gemeente met meer dan 90.000 inwoners. We zetten in op gelukkige jongeren die liefst nu, maar zeker in de toekomst, onze gemeente gaan besturen.


null
Een stelsel van sociale voorzieningen bouw je niet op een economische kerkhof.

Daarom zetten we in op een goed vestigingsklimaat voor onze bedrijven #werkgelegenheid #inkomen #welvaart We proberen te voorkomen dat onze inwoners gebruik moeten maken van de sociale voorzieningen. Juist daar proberen we hulp te bieden en vraaggericht te werken. We helpen, dat moet vanzelfsprekend zijn, als iemand het op eigen kracht niet kan #zelfredzaamheid #preventie


null
Burgerinitiatief = garantie tot succes

Natuurlijk, als het draagvlak er is, de mouwen opgestroopt zijn en veel mensen een mooi doel voor ogen hebben, dan komt er echt wel iets van de grond. Dat maakt ons oprecht blij: minder gemeente, meer gemeenschap ! Dit is dé manier om de eigenheid van de kernen intact te houden. Wij willen een faciliterende gemeente zijn met de blik naar buiten. #ParkdeWildHaps #EigenKweekLangenboom #KattepedjeWanroij #HerenboerenSintAnthonis #StrandjeBeers #MFA-Vierlingsbeek #zonnebusPadbroek


null
WAT is interessant, maar HOE bedrijven wij politiek?

Het klinkt misschien erg zelfverzekerd, maar wij zijn #open #betrokken en #daadkrachtig. Wij houden ons aan #argumentenpolitiek. Op deze wijze kunnen we de meest zuivere besluiten nemen. Wij verwachten van onze actieve leden dat ze geworteld zijn in de samenleving. Wij koesteren en stimuleren iedereen die initiatieven ontplooit om onze gemeenschap te laten bloeien en groeien. #sociaal-liberaal #wijgevenkleur #LiberaalLVC

meningen leden

Liesbeth van Heeswijk, Haps

Een gemeente kan niet stralen zonder vrijwilligers, mantelzorgers en burgerinitiatieven! Lees meer bij Ons Team >

Maarten Jilisen, Cuijk

Een versnelling van realisatie van nieuwe woningen! Daarnaast ruim baan aan onze bedrijven. Lees meer bij Ons Team >

Leroy Laclé, Mill

Hergebruik het gemeentehuis van Mill voor flexplekken voor studenten, startende- en kleine ondernemers. Lees meer bij Ons Team >

Voor het volledige overzicht van de meningen van onze leden:

vertrekpunt 2021

Hoe ziet onze samenleving eruit?

De wereld verandert continu en zo ook het Land van Cuijk. In de afgelopen decennia heeft onze samenleving zich ontwikkeld van een redelijk homogene, geordende en stabiele samenleving naar een samenleving met een enorme variëteit en diversiteit. Dat betekent het nodige voor de samenleving en de groepen mensen die er deel vanuit maken, maar ook voor het openbaar bestuur.

Trends in Nederland
  • Economisch: Een actuele ontwikkeling is die van het herstel van de economie naar aanleiding van de covid-pandemie. Door de economische crisis is een grotere terughoudendheid met publieke uitgaven nodig de komende jaren.
  • Sociaal: Steeds meer mensen in de kernen willen meepraten, zich inzetten voor en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leefomgeving. Dat vraagt een andere houding van gemeenten, meer een faciliterende rol en in dialoog gaan met partijen.
  • Ecologisch: Over de klimaatopgave zijn zowel in Nederland (Klimaat akkoord) als Europa (Green Deal) afspraken gemaakt, waar we ons aan moeten houden. De prognoses geven aan dat de temperatuur gaat stijgen. Het klimaat verandert.
  • Technologisch: Digitalisering zal in toenemende mate gaan bepalen hoe overheden maatschappelijke vraagstukken gaan aanpakken. De overheid gaat stappen zetten om overheidsinformatie beschikbaar en toegankelijk te maken.
Wat betekent dit voor het Land van Cuijk?
  • Ook in het Land van Cuijk zal herstel van de economie naar aanleiding van de covid-pandemie nodig zijn. Daarbij zal de financiële begroting een aandachtspunt blijven, onder andere vanwege de gedecentraliseerde taken in het sociale domein.
  • Voor de 29 (+ 4) kernen die het Land van Cuijk telt is het een uitdaging om de kernendemocratie zo vorm te geven dat inwoners kunnen meepraten, zich kunnen inzetten voor en verantwoordelijk kunnen voelen voor de eigen leefomgeving.
  • Afspraken over de klimaatopgaven hebben een enorme impact op het Land van Cuijk. Niet alleen op de inrichting van onze kernen en het buitengebied, maar ook op de wijze waarop we leven en werken. Denk bijvoorbeeld aan CO2 neutraal ondernemen en een verandering van onze voedselproductie.
  • Ook de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaat aan de slag met het aanbieden van digitale diensten en benut de technologieën die er zijn.