Vanuit mijn ervaringen in mijn werk en het wonen in Haps zie ik drie aandachtspunten voor de nieuwe gemeente. 1: Laten we de verandering naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk snel accepteren en overgaan tot de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Met andere woorden ‘’harmoniseer de verschillende dorpsculturen’’ om tot één nieuwe, moderne en efficiënte gemeente te komen. 2: Laten we de woningbouw toespitsen op de vraag uit de markt en de snelheid van besluitvorming over nieuwe woonprojecten daarop aanpassen, waarbij betaalbaar wonen voor jong en oud de maat moet zijn. 3: de nieuwe gemeente mag streng financieel beleid voeren en inzetten op alleen de noodzakelijke zaken zoals zorg, woningen, welzijn en onderhoud van wegen. Laten we verspilling van geld tegen gaan.