Kernendemocratie vind ik een heel belangrijk onderwerp voor de nieuwe gemeente. De kernen en wijken zullen zelf meer zeggenschap moeten krijgen in hun eigen leefomgeving en ook eigen financiële middelen moeten krijgen. De raad moet meer loslaten en dit proces stimuleren, begeleiden en faciliteren. Vanuit mijn werk weet ik welke participatiemogelijkheden er zijn en zie ik volop kansen daarvoor. Bij elk te nemen besluit, bijvoorbeeld over een bestemmingsplan of de regionale energiestrategie, kunnen we, zowel ambtelijk als politiek, van te voren nadenken wie er bij betrokken moet worden. Als we daar vroeg mee beginnen, weten we wat er leeft en kunnen we daarop inspelen, zodat de plannen meer draagvlak krijgen. Voor een gemeenteraad betekent dit dat er meer gecontroleerd moet worden op processen dan de inhoud. Ook de eigenheid van de kernen moet blijven in de nieuwe gemeente.