Voor mij is de klimaatopgave voor de toekomst de uitdaging voor het Land van Cuijk. Dan denk ik aan: Klimaatbescherming, energietransitie, duurzame mobiliteit, behoud en verbetering van de biodiversiteit, maar ook aan de toekomst van het landelijke gebied. We moeten naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en wonen in het landelijke gebied. Een natuurinclusieve landbouw met meer streekproducten in het Land van Cuijk moet mogelijk zijn. Met een nieuwe omgevingsvisie moeten we nadenken over de toekomst van het Land van Cuijk, laten we bijvoorbeeld sterk inzetten op werkgelegenheid en goed gebruik maken van onze bedrijfsterreinen rondom Cuijk en Boxmeer, maar ook aansluiten bij de focus agro food van regio Noord Oost Brabant.