Economische ontwikkeling is belangrijk voor het land van Cuijk, want als er geen werk is trekken inwoners en jongeren weg en komt de woningbouw onder druk. Dat is slecht voor de voorzieningen en het verenigingsleven. Er is een sterke relatie tussen werken, wonen en leven. Ik zie de taak van de gemeente zelf als faciliterend en niet initiërend. En waar het kan eerder met minder dan met meer ambtenaren. Benut maximaal de kennis en kunde van inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente, want die hebben elkaar nodig om beleid, denk aan de energiestrategie, uit te kunnen voeren. Ik zet graag mijn expertise in over ondernemers en de gewenste samenwerking met de overheid. Hoe kun je de kracht van een gemeente met bijna 90.000 inwoners benutten terwijl je ook zorgen moet hebben voor de ontwikkeling van voorzieningen in 33(!) kernen. Volgens mij moet je in elk geval wegblijven van beloftes dat onderwijs en voorzieningen voor alle kernen behouden blijven. Dat kan alleen als er voldoende draagvlak en eigen inzet vanuit de kernen is.