Investeren in een goed beveiligde digitale omgeving. Cybercriminaliteit speelt steeds vaker, de gemeente moet hier goed tegen beschermd worden. Burgers moeten voorlichting krijgen over wat ze zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Ondernemers moeten ondersteund worden in het juist instellen van hun systemen, zodat ze extra beveiligd zijn. Lokale stichtingen, jongerencentra en evenementen moeten de vrijheid houden om projecten voor jong en oud te kunnen organiseren om zo saamhorigheid en de gemeentelijke identiteit te behouden. Steun voor deze lokale clubs (om ze maar even onder 1 naam te noemen) is belangrijk om deze in leven te houden. Clubs moeten ook zelf zorgen dat ze levensvatbaar blijven. Leegstand in de gemeente moet opgelost worden door flexplekken te creëren voor studenten, startende- en kleine ondernemers. Te veel gebouwen worden nu niet gebruikt, met een horecavoorziening, en (kleine) individuele werkplekken kan een leegstaand pand al snel aantrekkelijk gemaakt worden. Dit zorgt ook nog eens voor eventuele extra inkomsten.