Zonder vrijwilligers, zonder mantelzorgers, zonder mensen die de handen ineen slaan, zonder inwoners die het draagvlak vormen voor prachtige burgerinitiatieven kan een gemeente niet stralen. Daarom koester ik mensen die meters willen maken om de samenleving in te kleuren. In Land van Cuijk zijn er legio voorbeelden. Als inwoners bereid zijn om de mouwen op te stropen én er is steun voor de plannen, mag je als gemeente blij zijn en ga je op pad om ze in hun kracht te houden. Zo gaat de identiteit van een kern niet verloren. Wie je bent, bepaal jezelf. Burgerinitiatieven blijven een prachtige manier om je kern op te fleuren.
We kunnen zoveel zelf. Waarom wordt De Beestenbende (programma voor kinderen/ zwerfvuil) georganiseerd door een duurbetaald bureau ergens in den lande? Ik zie zomaar een mooiere oplossing door ondernemerschap, onderwijs en overheid (zoals bijvoorbeeld het Smaakcentrum) te combineren. Ik zie bijvoorbeeld voor me dat scholen bepaalde wijken bijhouden en beloond worden met een perkplantje waarmee de buurt weer verfraaid kan worden. Dat is een heel andere tegenprestatie dan een uitje naar het dolfinarium dat De Beestenbende de kinderen als worst voor houdt. Ik zou zeggen: doe lekker zelf wat je zelf kunt, koop lokaal en houdt het dichtbij, iedereen blij😊