We moeten het beleid van de sociale woningbouw veranderen, zodat we voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen, dat ze niet kunnen kopen en niet kunnen huren. Multifunctionele accommodaties middenin het dorp zijn belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen. Een gemeente moet haar rol pakken bij toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen, zoals de beoogde kerk in Vierlingsbeek, in de vorm van financiering voor investeringen en onderhoud. Mijn wens is een ROC land van Cuijk met een breed spectrum van onderwijsmogelijkheden die past bij de vraag naar werknemers in de nieuwe gemeente. Voor de leefbaarheid van de kleine kernen en het houden van reuring in de dorpen moet de gemeente vol inzetten op het behouden van jongeren, het aantrekken van nieuwe gezinnen en ervoor zorgen dat ook ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen. Voorzieningen voor inwoners die niet in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning zijn belangrijk.