Of het nu over starters, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, migranten of wie dan ook gaat: een dak boven het hoofd is en blijft een van de belangrijkste levensbehoeftes. Een versnelling in realisatie van nieuwe woningen is heel hard nodig de komende jaren. Ik maak mij sterk voor een flinke toename van woningen in alle kernen van klein tot groot. Ook om de leefbaarheid van iedere kern te ondersteunen. Voor iedereen moet er een betaalbare woning zijn. Ook wil ik onze aarde goed doorgeven aan onze kinderen. Daarom vind ik dat we er zuinig op moeten zijn, want we willen een gezonde wereld doorgeven. Maak daarom meer gebruik van alternatieve energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht en andere niet-fossiele krachtbronnen. Ik ben voor het terugdringen van milieu bedreigende activiteiten zoals streven naar vermindering van de stikstof uitstoot. Een goed draaiende economie zorgt voor werkgelegenheid, inkomen en welvaart. Daarom zet ik in op ruim baan aan onze bedrijven en een goed vestigingsklimaat. Daarbij korte en transparante procedures en snelle vergunningverlening. Daarnaast wil ik dat onze nieuwe gemeente haar rol pakt in regionale en Euregionale samenwerkingsverbanden om kansen te creëren en te grijpen om onze economie te stimuleren en onze bedrijven optimaal te faciliteren.