Basisscholen behouden in de kleine kernen vind ik belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Wat daar ook aan bijdraagt is burgerparticipatie, en wat mij betreft krijgen inwoners meer zelfbeschikking in de kernen. Om woningbouw voor starters te bevorderen kan een kortingsregeling ten behoeve van grondverkoop van woningbouwkavels uitkomst bieden.
De agrarische sector ligt mij aan het hart, die moet vitaal en duurzaam zijn. Versterk de rol van de agrariërs als medebeheerder van de groene ruimte en verruim de mogelijkheden voor agrarische ondernemers van nieuwe economische dragers voor het buitengebied om leegloop van het buitengebied te voorkomen. Ook het ondernemend klimaat heeft aandacht nodig: er moeten voldoende vestigingsmogelijkheden zijn voor plaatselijke ondernemers, industriële partners en instellingen, ook in de kleinere kernen. Daarbij is actieve acquisitie nodig om de werkgelegenheid te verbeteren. Laten we plaatselijke en streekeigen initiatieven steunen die het toerisme versterken. Tot slot vind ik voor de nieuwe gemeente een evenwicht in inkomsten en uitgaven het uitgangspunt.