Burgerparticipatie en kernendemocratie zijn voor mij twee hele belangrijke onderwerpen. Ik heb ervaren in Mill dat een burgerinitiatief politieke processen kan beïnvloeden. De uitdaging hierbij is hoe we voor verbinding gaan zorgen in deze grote en kleurrijke gemeente Land van Cuijk. Elke kern moet ook zijn eigen identiteit kunnen behouden in de nieuwe gemeente. Dat betekent inzetten op maatwerk per kern. Dat mag dus per kern best verschillend zijn. Het ambtelijk apparaat moet hier ook ruimte voor willen geven. Zo geven we kleur aan het Land van Cuijk.
Een ander belangrijk punt is de financiële tekorten in het sociale domein oplossen. Laten we datgene doen wat echt noodzakelijk is. Eerst Inzetten op hetgeen men zelf kan organiseren. Vanuit normaliseren en versterken van zelfredzaamheid. Wat is er nodig? Wat kan men zelf? En wat moet de gemeente dan nog als ondersteuning inzetten. Maatwerk! Dan kunnen we de zorg en ondersteuning voor diegenen die dit hard nodig hebben betaalbaar houden!