Er moet aandacht zijn voor meer winkels, restaurants en faciliteiten in de wijk Heeswijk in Cuijk. Het is haast een dorp op zich aan het worden en verdient ook mogelijkheden, zodat mensen niet alleen zijn aangewezen op het centrum. Bovendien zorgt het voor leefbaarheid en levendigheid in de wijken en dat Cuijk ook verder kan groeien. Kijk naar onze buurgemeente Nijmegen, daar heb je ook meerdere centra en dat functioneert prima. Men is nu te krampachtig om alleen het centrum van grotere dorpen, zoals Cuijk te willen gebruiken voor detailhandel en horeca.