De Homburg Campus

Waar wonen, werken en wetenschap samenkomen

 

Homburg_Campus.jpgHet Homburg-terrein ligt er al jaren nagenoeg ongebruikt bij. Dit heeft deels te maken met de crisisperiode die we langzaam achter ons laten waardoor bedrijfsvestigingen uitbleven en anderzijds met de specifieke (deels beperkende) kenmerken  van het terrein.

Wat opvalt is de unieke ligging naast het station en vlakbij het centrum. Maar wat als industriële vestiging lastig is of zich slechts in beperkte mate aandient, wat kan daar dan wel  mooi passen?

De oplossing is niet eens zo vergezocht. Door het combineren van verschillende ontwikkelingen is een toekomstvisie waar werken, wonen en wetenschap gecombineerd worden, een voor de hand liggende keuze. Voortbordurend op de reeds eerder gemaakte keuzes door de gemeente (o.a. onderwijs en sport op de Groenendijkse Kampen, inzetten op innovatie voor het HBT) en uitgebreid met invulling van andere wensen.

 

Wonen

Er bestaat veel behoefte aan tijdelijke huisvesting . Denk aan studenten, statushouders/vluchtelingen en tijdelijke buitenlandse werknemers. Liberaal LVC wil hierin graag voorzien door kleine, goedkope voorzieningen te bouwen, in het groen, op maat gemaakt voor iedere functie. Wij denken dat het concept van Tinyhouses  hier een mooie toepassing voor kan zijn.

 

Werken
Er bestaat een permanente behoefte aan eenvoudige en goedkope bedrijfsruimtes voor starters, uitbreidingsruimte voor zich verder ontwikkelende bedrijven, tijdelijke bedrijfsruimtes en een veelheid aan simpel in te vullen kantoorruimtes. Denk daarbij aan één loket Economische Zaken, stagebureau, parkmanagement, etc. Voeg daar aan toe congres- en vergaderfaciliteiten, een ontmoetingspunt voor ondernemers en de invulling van een geschikt pand ligt voorhanden. De Tinyhouses kunnen dan ook dienst doen als overnachtingsmogelijkheid bij meerdaagse congressen.

 

Wetenschap
Onze ondernemingen geven aan op korte termijn voor verschillende functies tekorten op de arbeidsmarkt te gaan ondervinden, met name waar het gaat om proces operators. Ook zijn onze bedrijven continu bezig met innovatie en zoeken ze naar alternatieve mogelijkheden om hun kennis in te zetten en deze verder uit te breiden.  Als Liberaal LVC willen we ons sterk maken om hieraan tegemoet te komen. Door de komst van de Laboratoriumschool naar Cuijk is een volgende stap te zetten. Faciliteer een opleiding proces operating. De nabijheid van het station werkt hierbij zeer positief. Zet ook in op de vestiging van een dependance van de HAS of HAN. De mogelijkheden zijn er, de opleidingen staan er voor open. En misschien is een leerstoel van de Universiteit Wageningen ook voor Cuijk haalbaar.

Kortom ruim voldoen mogelijkheden om het deel van het Homburgterrein naast de spoorlijn effectief en toekomstbestendig in te vullen. Bekostiging komt uit de verhuur en verkoop van de woon-, werk en wetenschapruimtes. Een ambitieus plan maar zeer wel haalbaar.

 

Het zuidelijke deel van het Homburgterrein, langs ’t Riet gelegen, reserveert Liberaal LVC voor bestaande en toekomstige interesse  van bedrijven voor die gronden. We moeten ook ruimte houden voor onze bestaande en voor nieuwe bedrijven om zich dicht bij het station te vestigen.