Onderwijs & cultuur

 • Primair handhaven van de leerplicht
 • Voorzien in een hoge kwaliteit van onze onderwijsvoorzieningen
 • Gedeeltelijke bekostiging van activiteiten ten behoeve van bestrijding van achterstanden bij leerlingen.
 • Cultuurbeleid waarbij de bewaking van kwaliteit, verscheidenheid en continuïteit van het culturele aanbod voorop staat.

Onderwijs

 • Besturen van onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor inhoud en aanbod van hun opleidingen; gemeente faciliteert en stuurt waar gewenst binnen haar mogelijkheden en plichten.
 • Creëren van een verkeersveilige omgeving in de directe schoolomgeving.
 • Stimuleren van samenwerking tussen het onderwijs enerzijds en bedrijfsleven, sport en cultuur anderzijds.
 • Stimuleren van de vestiging van lokaal technisch onderwijs op MBO en HBO gebied
 • Bestrijden laaggeletterdheid.

Cultuur

 • Aandacht voor monumentale gebouwen en dorpsgezich­ten met een (cul­tuur) historische waar­de.
 • Behoud/bescherming/uitbreiding van historische cultuurlandschappen, zoals Barendonk, Maasheggen, Zevenhutten, De Geest in Linden.
 • Promotie cultureel Cuijk gericht op culturele erfgoed zoals Romeins verleden en prehistorisch Haps.
 • Waar mogelijk hergebruik van kunstwerken.
 • Kinderen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met muziek- en/of cultuuronderwijs
 • Lokale toonaangevende (culturele) evenementen stimuleren
 • Scherpe bewaking van het rendement van de schouwburg met daarbij een gezonde bedrijfsvoering met oog voor de maatschappelijke functie


Direct lid worden?

Schrijf u dan hier in


Liesbeth van Heeswijk
Eigenlijk komt het er in de kern op neer dat ik niet tegen onrecht kan. Daar komt mijn gedrevenheid vandaan. Dát op willen pakken en de schouders er onder willen zetten, bespeur ik ook bij onze betrokken, sociaal-liberale partijgenoten die tot in de haarvaten van de samenleving vertegenwoordigd zijn. Zo, vanaf de ‘werkvloer’, horen we politiek te bedrijven: we stropen onze mouwen op en durven kleur te bekennen!

Liesbeth van Heeswijk
Fractievoorzitter Liberaal LVC