Eerlijke verdeling fonds over initiatieven

Hoewel de verkiezingscampagnes zijn losgegaan, gaat het commissie- en raadswerk van de gemeente Cuijk gewoon door tot eind december. In de gemeenteraad hebben we een voorstel aangenomen om de financiële middelen van het fonds reserve leefbaarheid eerlijk te verdelen over initiatieven en aan zoveel mogelijk initiatieven. Elk dorp of wijk krijgt een project gehonoreerd, als…

Bijzondere woonvormen in Cuijk

Cuijk staat open voor bijzondere woonvormen en daar is behoefte aan in onze samenleving. Onlangs tekende een groep inwoners een contract met de gemeente om groepswonen voor ouderen te starten op het voormalige Merletcollege terrein in Cuijk. Ook een drietal nieuwe CPO projecten krijgen vorm in onze gemeente. Maar in de commissie ruimte en de…

Behoud banen in Land van Cuijk

In het Land van Cuijk zijn meerdere lokale bedrijventerreinen per gemeente en ook een regionaal bedrijventerrein Laarakker voor het hele land van Cuijk, bij Haps. En daar is Liberaal LVC blij mee, want het zorgt ervoor dat we banen houden in ons gebied en dat er banen bij komen voor onze inwoners. En zeg nou…

Zonnepanelen

Zonnepanelen en respect voor het landschap Zonnepanelen op groene weides zullen er wel moeten komen, als we de doelstellingen willen halen om als gemeente Cuijk CO2 neutraal te worden. Tegelijkertijd maakt Liberaal LVC zich zorgen om ons mooie, groene landschap in het Land van Cuijk. Als het dan echt moet, dan graag multifunctioneel. En dan…