Gevel Coenen en Romeinse tempel

Gevel Coenen Onlangs heb ik een gesprek mogen hebben met de directeur van het pand Coenen, het transportbedrijf dat aan het bouwen is aan de rand van het industrieterrein aan de Oeffeltseweg. Zoals u weet, waren en zijn er kritische geluiden te horen over de gevel. Theo Coenen, de directeur van het bedrijf was zo…

Masterplan Haps, Grave, cursus politiek

Masterplan Haps/ bouwen in Haps Het gebeurt niet zo vaak dat we in de gelegenheid gesteld worden om onze inbreng te hebben als het gaat over de behoefte, wensen en mogelijkheden ten aanzien van woningbouw in Haps. Er worden vanuit de gemeente twee avonden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is donderdag 22 april, aanvang 19.30 uur.…

Update Coenen

Dank voor alle ideeën en wensen die ik mondeling of via mail heb gekregen t.a.v. de gevel van transportbedrijf Coenen. Eind maart zal ik bij de heer Coenen van het gelijknamige transportbedrijf aan tafel zitten om de informatie die ik vanuit ons dorp ontvangen heb, met hem te delen. In een telefonisch gesprek met de…

Januari 2021

Moddergooien en Laarakker NW Maakt u zich geen zorgen dat ik bovenstaande ga doen in reactie op een stuk uit de vorige Schakel. Daarin worden verscheidene personen (waaronder ikzelf) geschoffeerd. Opmerkelijk dat er geen namen onder het bewuste artikel stonden. Ik zou indieners van bijdragen op willen roepen om respect en zorgvuldigheid de basishouding te…