Uitstelgedrag

Uitstelgedrag, dat in dit geval niet kan leiden tot afstel want zonder besluiten te nemen kunnen we het tekort van 11 miljoen voor 2025 niet wegpoetsen en zeker niet de 28 miljoen voor het jaar daarop. Tijdens de laatste vergadering, de zogenaamde kadernota, moesten er eigenlijk duidelijke kaders meegegeven worden aan het college. Toch kwam…

Gespikkeld wonen? Jazeker!

Rare term: gespikkeld wonen, maar het betekent dat in een straat of wijk met sociale huurwoningen jong en oud naast elkaar wonen. Een concept waarbij jongeren worden toegelaten op basis van een sollicitatiebrief. Daarin moet de motivatie duidelijk zijn om dienstbaar te zijn aan de ouderen in de wijk. Dat kan bijvoorbeeld door een boodschap…

Toewijzen woningen

De afgelopen weken ben ik best vaak bevraagd over datgene wat een wethouder tijdens een dorpsraadvergadering op 5 maart vertelde: ‘In Oeffelt geeft Mooiland voorrang aan ouderen bij toewijzing van ‘bejaarden’-woningen’. Misschien ook iets voor Haps’. De vragen die ik vanuit Haps kreeg, waren natuurlijk: ‘Hoezo is dat alleen in Oeffelt?’ Een terechte vraag natuurlijk.…

Baas over eigen Boom

Als het aan het College van Land van Cuijk ligt, zijn particulieren geen baas mee over hun bomen met een doorsnede van 50 cm of meer. Mocht u dergelijke bomen in de tuin hebben, dan mogen ze alleen maar gekapt worden na een vergunning van de gemeente Land van Cuijk. Dus als een boom bijvoorbeeld…

Altijd wat te doen

Laat ik u in deze blog eens meenemen in mijn agenda als fractievoorzitter. Dan krijgt u een beeld van het vele, maar vaak ook afwisselende werk. Tussen alle mailtjes, telefoontjes, bezoekjes, lees- en schrijfwerk door zag mijn agenda er de afgelopen maand als volgt uit: 19-2 Bedrijfsbezoek bij een vleeskuikenhouder, georganiseerd door ons commissielid Hugo…

Kerstperiode

De kerstperiode zorgde ervoor dat de druk even van de ketel was. Ook de aanvang in januari kende een rustige start doordat we een niet zo lange reeks van raadsvoorstellen voorgeschoteld kregen. De voorstellen gingen o.a. over De Schaartven in Overloon (de inwoners missen een zwemwater omdat de oude gemeente Boxmeer het ven aan een…

Ombudsvrouw of -man

We hebben het initiatief genomen om een ombudsman- of vrouw aan te nemen om allerlei klachten te behandelen waardoor een officiële klachtenprocedure of een juridisch traject voorkomen kan worden. Er moet natuurlijk nog een sollicitatieprocedure opgesteld worden voor deze nieuwe functie, maar we zijn erg blij dat uiteindelijk meer partijen aanhaakten en er draagvlak voor…