Dank jullie wel!

Beste mensen, hartelijk dank voor jullie stem, jullie steun, jullie vertrouwen. Jullie hebben de moeite genomen om naar de stembus te gaan en maar liefst 563 mensen hebben in de Hapse Posthoorn op een van de kandidaten van Liberaal LVC gestemd. Dat is erg veel en geeft het gevoel dat we vooral op de ingeslagen…

Raadsvergadering en werkbezoek

De raadsvergadering van 4 oktober jongstleden was de een na laatste vergadering met nog enige politieke inhoud. Bijzonder feit was dat de provincie bepaald heeft dat we een paar besluiten die nogal wat euro’s kosten NIET mogen nemen. De toekomstige gemeente Land van Cuijk gaat die besluiten namelijk nemen. De provincie wil zich aan haar…

87 leefbaarheidsvoorstellen

Naarmate we steeds meer richting herindeling gaan, staat er steeds minder op de raadsagenda. Voor grootse en kostbare ontwikkelingen moeten we sowieso toestemming hebben van de gemeentes waar we mee gaan herindelen. Wat betreft de leefbaarheidsgelden die nog verdeeld gaan worden, kan ik u melden dat er maar liefst 87 aanvragen ingediend zijn. Het zal…

Gevel Coenen en Romeinse tempel

Gevel Coenen Onlangs heb ik een gesprek mogen hebben met de directeur van het pand Coenen, het transportbedrijf dat aan het bouwen is aan de rand van het industrieterrein aan de Oeffeltseweg. Zoals u weet, waren en zijn er kritische geluiden te horen over de gevel. Theo Coenen, de directeur van het bedrijf was zo…

Masterplan Haps, Grave, cursus politiek

Masterplan Haps/ bouwen in Haps Het gebeurt niet zo vaak dat we in de gelegenheid gesteld worden om onze inbreng te hebben als het gaat over de behoefte, wensen en mogelijkheden ten aanzien van woningbouw in Haps. Er worden vanuit de gemeente twee avonden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is donderdag 22 april, aanvang 19.30 uur.…

Update Coenen

Dank voor alle ideeën en wensen die ik mondeling of via mail heb gekregen t.a.v. de gevel van transportbedrijf Coenen. Eind maart zal ik bij de heer Coenen van het gelijknamige transportbedrijf aan tafel zitten om de informatie die ik vanuit ons dorp ontvangen heb, met hem te delen. In een telefonisch gesprek met de…