Update Coenen

Dank voor alle ideeën en wensen die ik mondeling of via mail heb gekregen t.a.v. de gevel van transportbedrijf Coenen. Eind maart zal ik bij de heer Coenen van het gelijknamige transportbedrijf aan tafel zitten om de informatie die ik vanuit ons dorp ontvangen heb, met hem te delen. In een telefonisch gesprek met de…