Masterplan Haps, Grave, cursus politiek

Masterplan Haps/ bouwen in Haps Het gebeurt niet zo vaak dat we in de gelegenheid gesteld worden om onze inbreng te hebben als het gaat over de behoefte, wensen en mogelijkheden ten aanzien van woningbouw in Haps. Er worden vanuit de gemeente twee avonden georganiseerd. De eerste bijeenkomst is donderdag 22 april, aanvang 19.30 uur.…