Johan Hermanussen (44 jaar) (Eigenaar Handelskwekerij/agrarisch ondernemer)

Leefbaarheid in alle kernen en de agrarische sector zijn voor mij o.a. belangrijke items waar ik me continu voor inzet, ook met mijn ervaring als raadslid. Dorpsvoorzieningen die de leefbaarheid stimuleren waar we als gemeente zelf invloed op kunnen uitoefenen, moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. Dit geldt zowel voor de gemeenschapshuizen (MFA), (basis)scholen, verenigingen, dorpspleinen…

Natasja Bloem (Cuijk, Eilanden)

Zonder ondernemers geen welvaart en welzijn in een gemeente, daarom vind ik economie belangrijk evenals een MKB vriendelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat. De nieuwe gemeente Land van Cuijk moet hiervoor ook goed de samenwerking opzoeken in de grotere regio Noord oost Brabant. Het land van Cuijk moet in de toekomst bereikbaar blijven over wegen,…

Jan van den Braak (Vianen)

Voor mij is de klimaatopgave voor de toekomst de uitdaging voor het Land van Cuijk. Dan denk ik aan: Klimaatbescherming, energietransitie, duurzame mobiliteit, behoud en verbetering van de biodiversiteit, maar ook aan de toekomst van het landelijke gebied. We moeten naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en wonen in het landelijke…

Henriette Thijssen (Beers, bestuurslid)

Mijn politieke interesses liggen bij veel onderwerpen. Beleid voor de ouderen vind ik heel belangrijk in het Land van Cuijk. De vraag naar levensloopbestendige woningen is hoog en aandacht voor zorg en sociale structuren is daarbij belangrijk. Maar ook andere onderwerpen, zoals jeugd, MKB, recreatie, cultuur / erfgoed, duurzaamheid, natuur en veiligheid, dus leefbaarheid vind…