Wilma Willems (Wanroij, voormalig gemeente St Anthonis)

Mijn thema’s voor de nieuwe gemeente zijn: Openheid, leefbaarheid, betrokkenheid en vrijheid in verbondenheid. Ik vind het belangrijk dat mensen in de politiek goed luisteren en begrijpen wat inwoners belangrijk vinden. Politiek is inwoners vertegenwoordigen, door de betrokkenheid van de inwoners een stem te geven. In de gemeente Land van Cuijk ontstaan er nieuwe mogelijkheden…

Richard Verbeek (Cuijk, Heeswijk)

Er moet aandacht zijn voor meer winkels, restaurants en faciliteiten in de wijk Heeswijk in Cuijk. Het is haast een dorp op zich aan het worden en verdient ook mogelijkheden, zodat mensen niet alleen zijn aangewezen op het centrum. Bovendien zorgt het voor leefbaarheid en levendigheid in de wijken en dat Cuijk ook verder kan…

Natasja Bloem (Cuijk, Eilanden)

Zonder ondernemers geen welvaart en welzijn in een gemeente, daarom vind ik economie belangrijk evenals een MKB vriendelijke gemeente met een goed vestigingsklimaat. De nieuwe gemeente Land van Cuijk moet hiervoor ook goed de samenwerking opzoeken in de grotere regio Noord oost Brabant. Het land van Cuijk moet in de toekomst bereikbaar blijven over wegen,…

José Martens (Haps)

Ik vind dat jongeren een integraal onderdeel zijn van de dorpen in het Land van Cuijk, het moet geen aparte groep zijn. We moeten weten wat hen beweegt en daarvoor faciliteiten organiseren. Laten we doorgaan met de methode ‘’Sjors Actief’’ waar jongeren van alles kunnen uitproberen op gebied van sport en spel, cultuur en creativiteit…