Wilma Willems (Wanroij, voormalig gemeente St Anthonis)

Mijn thema’s voor de nieuwe gemeente zijn: Openheid, leefbaarheid, betrokkenheid en vrijheid in verbondenheid. Ik vind het belangrijk dat mensen in de politiek goed luisteren en begrijpen wat inwoners belangrijk vinden. Politiek is inwoners vertegenwoordigen, door de betrokkenheid van de inwoners een stem te geven. In de gemeente Land van Cuijk ontstaan er nieuwe mogelijkheden…

Liesbeth van Heeswijk (Haps, lijsttrekker)

Zonder vrijwilligers, zonder mantelzorgers, zonder mensen die de handen ineen slaan, zonder inwoners die het draagvlak vormen voor prachtige burgerinitiatieven kan een gemeente niet stralen. Daarom koester ik mensen die meters willen maken om de samenleving in te kleuren. In Land van Cuijk zijn er legio voorbeelden. Als inwoners bereid zijn om de mouwen op…